ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2019.01.23., szerda - Timót

Álláshirdetés Karbantartói Munkakör Betöltésére

Zalalövő Város Önkormányzata

állást hirdet

karbantartó

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Zalalövő Város közigazgatási területe

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: külterületi és belterületi utak karbantartása. Az önkormányzat intézményeinél előforduló javítási, karbantartási, üzemeltetési, zöldterület-kezelési és köztisztasági munkák elvégzése, rendezvények előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő feladatok

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet

- középfokú végzettség (szakközépiskola), vagy szakipari végzettség (asztalos, kőműves, vízvezeték-szerelő, fűtő, mezőgazdasági kisgép szerelő)

- "B" kategóriás jogosítvány,

- orvosi alkalmassági engedély,

- alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány,

- 3 hónap próbaidő

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

- rövid önéletrajz, bemutatkozás

- végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

- jogosítvány másolata

- nyilatkozat a benyújtott pályázati dokumentáció, bírálók általi megtekinthetőségéről

 

Az elbírálásánál előnyt jelent: balesetmentes vezetés, gépész végzettség, mezőgazdasági gépjármű vezetési gyakorlat, mezőgazdasági gépek készségszintű használata, önállóság, határozottság, rugalmasság, jó kommunikációs készség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az álláshirdetés elbírálását követően 2018. július 1. nappal betölthető.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2018. június 22.

Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Pintér Antal polgármester nyújt, a
+36-20/9110-418-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal címére zárt borítékban történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.), vagy személyes benyújtásával. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: karbantartó.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Zalalövő Város Honlapja és hirdetőtáblája, valamint helyi TV – 2018. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.zalalovo.hu honlapon található.