Álláslehetőség - karbantartó munkakör

Zalalövő Város Önkormányzata 
állást hirdet

karbantartó

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Zalalövő város közigazgatási területe

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az önkormányzatnál és intézményeinél előforduló üzemeltetési feladatok, javítási, karbantartási,  zöldterület-kezelési és köztisztasági munkák elvégzése, rendezvények lebonyolításához kapcsolódó kiegészítő feladatok.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók, illetve megegyezés szerint.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- 8 általános iskolai végzettség,

- orvosi alkalmassági engedély,

- 3 hónap próbaidő

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

- rövid önéletrajz, bemutatkozás

- végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

- jogosítvány másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.

 

Az elbírálásánál előnyt jelent:

- középfokú végzettség (szakközépiskola),

- "B" kategóriás jogosítvány,

- szakipari végzettség (asztalos, kőműves, vízvezeték-szerelő, mezőgazdasági kisgép szerelő)

- mezőgazdasági gépjármű vezetési gyakorlat, mezőgazdasági gépek készségszintű használata,

- önállóság, határozottság, rugalmasság,

- jó kommunikációs készség,

- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az álláshirdetés elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2022. május 16.

Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Gyarmati Antal polgármester nyújt, a +36-30/386-44-72-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton Zalalövő Város Önkormányzata címére (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) zárt borítékban történő megküldésével, vagy személyesen, zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: karbantartó.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Zalalövő Város Honlapja és hirdetőtáblája, valamint Zalalövő Városi TV.  Nyilatkozat - személyes adatok kezeléséhez