Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2020.11.28., szombat - Stefánia

Álláslehetőség Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda Óvodapedagógus Munkakör Betöltésére

Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIL törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.24-2021.08.31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8999 Zalalövő, Deák F. utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok, munkaköri leírás, valamint az intézményi dokumentumok által meghatározottak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIL törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló oklevél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Imréné nyújt, a 30/2981872 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Deák F. utca 5-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, az eljárás-bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: