ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2018.10.21., vasárnap - Orsolya

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

 

 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Zalalövő Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

 

A pályázatra jelentkezhetnek azok a Zalalövő területén állandó lakcímmel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik

 

- teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat / "A" típusú pályázat/, illetve

 

- a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

 vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. /"B" típusú pályázat/

 

A pályázatok kiírása megtekinthető Zalalövő város honlapján / www.zalalovo.hu /, valamint a település hirdetőtábláján.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

 

Bővebb felvilágosítás a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal 6. számú irodájában kérhető.

 

A pályázat benyújtási határideje 2017. november 7.

 

Zalalövő, 2017. szeptember 28.

 

 

 

Pintér Antal

polgármester

 

"A" Típusú Pályázati Kiírás

"B" Típusú Pályázati Kiírás