Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2021.10.26., kedd - Dömötör

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022

 HIRDETMÉNY

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Zalalövő Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

 

A pályázatra jelentkezhetnek azok a Zalalövő területén állandó lakcímmel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik

  • felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat / "A" típusú pályázat/, illetve
     
  • 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. /"B" típusú pályázat/

 

A pályázatok kiírása megtekinthető Zalalövő város honlapján (www.zalalovo.hu), valamint a település hirdetőtábláján.

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Bővebb felvilágosítás a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal 9. számú irodájában kérhető.

 

A pályázat benyújtási határideje 2021. november 5.

 

Zalalövő, 2021. szeptember 28.

                                                                                            Gyarmati Antal

                                                                                              polgármester

 



  "A" Típusú Pályázati Kiírás
  "B" Típusú Pályázati Kiírás