Céljellegű támogatások civil szervezetek számára - 2022

Zalalövő Város Önkormányzata
8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

Tel.: 92/571-032, 0630/3864472

FELHÍVÁS!

Céljellegű támogatás helyi civil szervezeteknek

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2014. (V. 28.) rendeletében döntött az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről.

 Felhívom a helyi civil szervezetek, egyesületek figyelmét, hogy a 2022. évi céljellegű támogatásra vonatkozó kérelmüket 2022. április 22. napjától 2022. október 31. napjáig van lehetőségük benyújtani.

A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező nevét, címét, fő tevékenységi körét, adószámát,
  • a tervezett rendezvény, program leírását, bemutatását, a folytatott tevékenységet,
  • a rendezvény, program tervezett költségvetését,
  • a kért támogatás összegét,
  • nyilatkozatot, hogy a támogatás kérőnek nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása.

A támogatás működési célra, meghatározott program, rendezvény lebonyolításához, illetve működési költségek ellentételezésére adható.

A támogatási kérelem befogadásának feltétele, hogy a kérelmező az esetlegesen korábban kapott önkormányzati támogatással határidőre elszámolt.

A kérelmek elbírálása a járványügyi helyzet, a programok megvalósíthatósága figyelembevételével történik.

 

Zalalövő, 2022. március   09.

Gyarmati Antal
polgármester