Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2022.07.03., vasárnap - Kornél,Soma

Felhívás Aktuális Évi Adófizetési Kötelezettségről

F E L H Í V Á S

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2018. évben is évente csak egyszer – minden év elején – küldünk értesítést az aktuális évi adófizetési kötelezettségről, amelyhez mellékeljük a II. félévben / szeptember 17-ig /
esedékes csekkeket is.

 

Természetesen, aki teheti egy összegben is befizetheti az adók összegét.
Az esetlegesen elhibázott csekk esetén a portán, vagy a pénzügyi osztály - adó 16. számú szobájában mindenkinek a rendelkezésére bocsátjuk a csekket, csekkeket.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

 

Amennyiben az adóalany az I. félévi fizetési kötelezettségének
2018. március 19-ig, illetve II. félévi kötelezettségének szeptember 17-ig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élni kíván a törvényi lehetőségekkel. Ez alapján az adótartozás összegét az esedékességet követő 90. nap után helyben a szokásos módon közzéteszi, kezdeményezi a gépjárművek forgalomból való kivonását, illetve megindítja a végrehajtási eljárást.

 

 

Felhívjuk azon állampolgárok figyelmét, akiknek adóhátraléka van, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.

 

Zalalövő, 2018. február 19.

 

 

                                                                               Vigh-Tardi Valéria

                                                                                         jegyző