Önkormányzati Hivatali Portál

ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2020.01.29., szerda - Adél

Hirdetmény BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

HIRDETMÉNY

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Zalalövő Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

 

A pályázatra jelentkezhetnek azok a Zalalövő területén állandó lakcímmel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik

 

- teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat / "A" típusú pályázat/, illetve

 

- a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

 vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. /"B" típusú pályázat/

 

A pályázatok kiírása megtekinthető Zalalövő város honlapján / www.zalalovo.hu /, valamint a település hirdetőtábláján.

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Bővebb felvilágosítás a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal 6. számú irodájában kérhető.

 

A pályázat benyújtási határideje 2019. november 5.

 

Zalalövő, 2019. október 1.

 

 

Pintér Antal

polgármester

 

"A" Típusú Pályázati Kiírás

"B" Típusú Pályázati Kiírás