Önkormányzati Hivatali Portál

ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2020.05.27., szerda - Hella

Hirdetmény Fürdési Idény

H I R D E T M ÉNY

 

 

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesíti Zalalövő város lakosságát, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály a Zalalövői Borostyán tó vizének fürdővíz célú használatát az alábbiak szerint engedélyezi:

 

A fürdési idény

2019. június hó 15. naptól- 2019. szeptember hó 01. napig tart.

 

A lakosság a Zalalövői Borostyán tóra, mint kijelölt fürdőhelyre vonatkozóan az észrevételeit, javaslatait megteheti a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Osztályánál, telefonon a (92) 549-195 számon, e-mailben nepegeszsegugy.zalaegerszeg@zala.gov.hu, valamint személyesen Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. szám alatt.

 

Ezen kívül a www.antsz.hu oldalon tájékozódhat a fürdővíz minőségéről, a fürdő adatairól, a fürdővizekkel kapcsolatos egyéb információkról.

 

A vizsgálati jelentéseket az üzemeltető kifüggeszti a tó területén.

 

 

 

Zalalövő, 2019. május 02.

 

 

Vigh-Tardi Valéria nevében és megbízásából:

 

 

Horváth Attila

aljegyző