Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2022.08.16., kedd - Ábrahám

Hirdetmény Pacsa-hegyi ingatlanok elektromos árammal való ellátása

H I R D E T M É N Y

 

 

Zalalövő Város Polgármestere tájékoztatja Zalalövő Város lakosságát, hogy Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pacsa-hegy kisfeszültségű elektromos hálózattal való ellátását célzó fejlesztésről döntött.

 

A kiépítésre akkor nyílik lehetőség, ha kb. 40 ingatlan tulajdonosa a fejlesztés igénybevételére irányuló szándékát fejezi ki.   

 

Egy-egy ingatlan csatlakozása kb. 100.000 Ft hozzájárulást kíván a tulajdonostól, amely a mérőhely kialakítását és annak járulékos költségeit foglalja magában. A közművesítés az ingatlanok használati és forgalmi értékét növeli.

 

A szakmai anyag elkészítésére sajnos most is rövid határidőnk van, ezért kérem, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot legkésőbb 2018.01.24. (szerda) 15.00 óráig szíveskedjen eljuttatni a közös önkormányzati hivatalba.

 

Együttműködését és gyors döntését a Pacsa-hegy ingatlantulajdonosai nevében is köszönöm.

 

 

Zalalövő, 2018. január 16.

 

A szándéknyilatkozat innen is letölthető!

 

                                                                                                                                 Pintér Antal

                                                                                                                                polgármester