ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2019.08.21., szerda - Sámuel,Hajna

Hirdetmény Pályázati Felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.)

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi osztályvezető munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:        határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                                                                  (6 hónap próbaidő kikötésével)

Foglalkoztatás jellege:                                 teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:                   határozatlan időre szól

Munkavégzés helye:                                   8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet          19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály, kiemelt bérezés

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti költségvetési számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása, gazdasági események kontírozása, analitikus nyilvántartások vezetése, közreműködés a leltározási feladatok elvégzésében, kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése. Közreműködés az önkormányzat költségvetési rendeletének előkészítésében, annak módosításában. A képviselő-testület részére előterjesztendő beszámolók, zárszámadás elkészítése. Költségvetési rendelet, képviselő-testületi ülések pénzügyi döntéseinek végrehajtása, egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok. Költségvetési előirányzatok nyilvántartása. Banki feladatok és a hozzá kapcsolódó gazdasági adminisztratív feladatok ellátása. Önkormányzat mérlegének elkészítése, mérleg sorainak alátámasztása. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása. Statisztikai jelentések, havi jelentések és éves beszámolók előkészítése, feldolgozása a KGR-rendszerben.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskola: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Költségvetési, közigazgatási szervnél szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz munkavégzés,
 • Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • Magas szintű konfliktus- és stressztűrő képesség,
 • Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,
 • Megbízhatóság.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség,
 • ASP Gazdálkodási szakrendszer ismerete,
 • Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • nyilatkozat a Kttv. 84. §-a szerinti együttalkalmazási tilalomról és összeférhetetlenségről.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:            2019. február 21.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal címére (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1ZL/465-1/2019. valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbírálásáról a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt, a polgármester egyetértésével. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötéssel jön létre.

 

A pályázat elbírálásának határideje:             2019. február 28.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a jegyző nyújt, a +36-20/984-4679 telefonszámon.

Zalalövő, 2019. február 6.

 

                                                                                                   Vigh-Tardi Valéria

                                                                                                             jegyző