ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2018.07.16., hétfő - Valter

Hirdetmény Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése

HIRDETMÉNY !

 

A Zala Megyei  Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala értesíti Zalalövő város lakosságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (továbbiakban Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján, hogy a Zalaispa Nonprofit Zrt. (8798 Zalabér, 3096/12.hrsz.) Zalalövő, 0281/2 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére irányuló kérelmet nyújtott be.

 

A Ket. 29. § (6) bekezdése alapján, a 29. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az ügy tárgya: Zalaispa Nonprofit Zrt. Zalalövő 0281/2 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési engedélyezési eljárása.

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: Zalaispa Nonprofit Zrt. Zalalövő 0281/2 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékgyűjtést kíván végezni.

 

A hatásterület: A Zalalövő, 0281/12 hrsz. alatti ingatlan telekhatártól számított 100 méteres távolságon belüli területre vélelmezhető a 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 5. § (6) bekezdés szerint.

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

 

Zalalövő, 2017.június 9.

 

Kovács Ildikó

aljegyző