Hirdetmény Zalalövői Ebek Támadása Miatt

H i r d e t m é n y

zalalövői ebek támadása miatt

Tájékoztatom az ebtartó lakosságot, hogy szabadon kóborló ebek támadásáról kaptunk lakossági tájékoztatást, melyből a megtámadott személyek lélekjelenlétének köszönhetően nem lett baleset.

A felügyelet nélkül közterületen tartózkodó kutyák a sportolókra (futókra), kerékpárosokra és a kisgyermekekre különösen veszélyesek, gazdájukat pedig szabálysértési, súlyos következmény esetén büntetőjogi felelősség terheli.

Közös érdekünk, hogy az ebtartók önkéntesen tegyenek eleget elsődleges állattartói kötelezettségüknek, akadályozzák meg kutyájuk elszabadulását és a közterületeinken való ellenőrizetlen tartózkodását. Kérem, segítsenek megelőzni az ebtámadásból fakadó veszélyhelyzetek kialakulását, a tragédia bekövetkeztét.

Figyelmüket és együttműködő magatartásukat köszönöm.

Zalalövő, 2019. január 8.

Pintér Antal

polgármester