Meghívó - Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése - 2021 augusztus 24. 18 óra

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülését 2021 augusztus 24-én (kedd) 18,00 kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozó terme.

Napirend:

1./ „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshely betöltésére beadott pályázat

megtárgyalása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

2./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételének megtárgyalása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

3./ Megállapodás kötése a Zalalövő, Budafai u. 42. szám alatti ingatlan térítésmentes használatára

Előadó: Gyarmati Antal polgármester

4./ Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó kérelem (céljellegű)

megtárgyalása.

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

5./ Zalalövő 1386 hrsz-ú belterületi ingatlan megvásárlásának megtárgyalása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

6./ 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása Zalalövő-IV vonatkozásában

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

7./ 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása Irsapuszta-Kozmadombja, Zalalövő-IV, Zalalövő-SZV vonatkozóan

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

8./ Teljes ellátásról szóló villamosenergia (hivatal) adásvételi szerződésének megtárgyalása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

9./ Zalalövő 1579, 1585 hrsz-ú belterületi ingatlanok bérleti ügyének megtárgyalása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

10./ Mészáros T. László árajánlata Zalalövő város exklúzív bemutatása témájában

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

11./ Vöröskavics szállítására érkezett árajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

Zalalövő, 2021. augusztus 18.

Tisztelettel:

Gyarmati Antal

polgármester