Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2022.01.20., csütörtök - Ágnes

Pályázat - településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal
településfejlesztési,településüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városüzemeltetési-, műszaki feladatok ellátása, szerződések és műszaki költségvetések előkészítése. Városüzemeltetéssel kapcsolatos képviselő testületi előterjesztések előkészítése. Közműhálózattal, közvilágítással, településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. Önkormányzati tulajdonú épületek vonatkozásában beruházási, felújítási, karbantartási feladatok műszaki meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás előkészítése. Szakhatósági állásfoglalások előkészítése, önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokban döntés-előkészítés. Pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés., vagy műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

• Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

• Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

• Önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

• Önálló, pontos, precíz munkavégzés,

• Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,

• Magas szintű konfliktus- és stressztűrő képesség,

• Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti tartalommal benyújtott önéletrajz

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Motivációs levél

• iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata

• pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

• nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. § (2)-(5) bekezdése-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ildikó jegyző nyújt, a 06 92/571-032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1ZL/185-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési,településüzemeltetési ügyintéző.

       A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Próbaidő 6 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázati felhívás a Közigállás portálon.