ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2018.05.21., hétfő - Konstantin

Pályázati Felhívás Gazdasági Vezető munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény (8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 4.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény (8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 4.)

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti

               jogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével)

Foglalkoztatás jellege:                                     teljes munkaidő (heti 40 óra)

A vezetői megbízás időtartama:                   a vezetői megbízás határozott időre – 5 évre –

     szól.

Munkavégzés helye:                                        8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási, pénzügyi tevékenység végzése. Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások teljesítése. A hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának koordinálása, folyamatos ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés,

Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat,

A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

Önálló, pontos, precíz munkavégzés,

Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,

Megbízhatóság, kiváló együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolása, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Amunkakör legkorábban 2017. június 1. naptól tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje:      2017. május 5.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Peténé Szanati Rita intézményvezető részére (8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 4.) történő megküldésével.

Személyesen zárt borítékban a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményben (8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 4.) történő leadással.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötéssel jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje:      2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Peténé Szanati Rita intézményvezető nyújt a 30/235-97-75-ös telefonszámon.

 

Zalalövő, 2017. április 6.

 

Peténé Szanati Rita

  intézményvezető