ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2019.03.18., hétfő - Sándor,Ede

Pályázati Felhívás Titkársági Ügyintéző Munkakör Betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.)

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:    határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                                                                   (6 hónap próbaidő kikötésével)

Foglalkoztatás jellege:                               teljes munkaidő

Munkavégzés helye:                                  8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok:

A hivatal hatékony működésének elősegítése, az iktatási és postázási feladatok ellátásában való közreműködés, a kimenő levelek, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok nyomon követhetőségének biztosítása, NJT használata. A közvetlen felettes feladatainak ellátásában történő adminisztratív segítségnyújtás. Megbeszélések, egyeztetések lebonyolításában való közreműködés. A feladatkörébe utalt nyilvántartások, a hivatal adatbázisának naprakész és pontos vezetése. A hivatalhoz érkező beadványok szignálás után történő szakszerű és pontos, határidőn belüli intézése, konzultáció, kapcsolattartás a felekkel. Érdemi döntésre előkészíti a munkakörébe utalt ügyeket. A telefonon érdeklődők tájékoztatása, a hivatalhoz személyesen forduló ügyfelek meghallgatása, valamint részvétel az általa ellátott ügy során létrejövő személyes egyeztetéseken. A jegyzőhöz, polgármesterhez forduló ügyfelek ügyeinek szakszerű, pontos és ügyfélbarát intézése, döntés-előkészítés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) közszolgálati dolgozók egyéb juttatásairól szóló helyi közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Középfokú képesítés, gyors-, és gépíró szakképzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Titkárnői feladatkörben szerzett gyakorlat (minimum 5 év),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz munkavégzés,
 • Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • Magas szintű konfliktus- és stressztűrő képesség,
 • Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti magyar nyelvű önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig az igénylés bizonylata,
 • iskolai végzettség(ek)et tanúsító dokumentum(ok) másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • nyilatkozat a Kttv. 84. §-a szerinti együttalkalmazási tilalomról és összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:                 2018. március 21.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1ZL/1413-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázat benyújtásának feltétele a munkakör betölthetőségéhez elvárt követelmények megléte. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidő kikötéssel jön létre.

 

A pályázat elbírálásának határideje:         2018. március 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vigh-Tardi Valéria jegyző nyújt, a +36-20/984-4679 telefonszámon.

 

Zalalövő, 2018. március 7.

 

                                                                                                  Vigh-Tardi Valéria

                                                                                                            jegyző