ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2019.06.27., csütörtök - László

Tűzifa Téli Rezsicsökkentés

H i r d e t m é n y

tűzifa téli rezsicsökkentés

Zalalövőre vonatkozó szabályairól

 

Tájékoztatom a tűzifával fűtő és gázszolgáltatást igénybe nem vevő lakosságot, hogy a Magyar Közlöny 2018.03.27-i számában megjelent a téli rezsicsökkentés kiterjesztésével kapcsolatos 1152/2018. (III.27.) Korm. határozat. Leglényegesebb pontja, hogy a Magyar Kormány Zalalövő számára 26 m³ tűzifa kiegészítést állapított meg, melynek megvásárlására 462.280 Ft-os keretet biztosít.

 

A jogszabály országosan 1.005.406.930 Ft-ot biztosít a fenti célra a települési önkormányzatok számára a 2017. évben benyújtott szociális célú tüzelőanyag vásárlási pályázatok alapján.

 

Az ismert jogszabályi határidők:

  • a tüzelő kiosztásának végső határideje: 2019.02.15. 
  • a támogatás pénzügyi felhasználásának határideje: 2019.03.31.
  • a támogatással a Magyar Államkincstár felé való elszámolás határideje: 2019.04.15. 

 

Amennyiben jogszabály egyéb határidőt, feltételt nem ír elő, az igénylésre – terveink szerint – 2018. 09.01. - 09.30. között lesz lehetőség, az elbírálást pedig 2018.10.30-ig tervezzük lebonyolítani. A jelenlegi felmelegedő időjárásra tekintettel szeretnénk, ha a kiegészítő támogatás a következő fűtési szezonhoz jelentene természetbeni segítséget.

 

A részletes feltételeket támogatói okirat határozza meg, amely szerint:

  • a támogatás ± 5 % elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifa lehet, mely a kormányhivatal erdészeti igazgatósága által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól vásárolható meg,
  • kemény lombos vastag tűzifa esetében a mennyiség legfeljebb 5 %-a lehet nem kemény lombos fajokból származó fafajta (a tűzifát helyettesítő barnakőszén 20-40 mm átmérőjű lehet),
  • a tűzifa származását igazolni kell, a szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell,
  • a tűzifa szállításából származó költségek – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást – az önkormányzatot terhelik.

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kiegészítő tűzifa támogatást szociális szempontok szerint kell kiosztani, amely a gázfogyasztók téli rezsicsökkentésének elvéhez képest új elem.

 

A szociális szempontok Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 14/2016. (XII.2.) önkormányzati rendeletében találhatók meg (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg2ed5dr4eo5dt6ee5em0cj3bx0cf9ce6cb7cb6ca7n), melynek 2. §-a az alábbi korlátok között engedi megállapítani a szociális jogosultságot:

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) rendszeres települési támogatásra jogosult, azzal, hogy

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. […]

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) Az ott lakók számától függetlenül háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítható.

(4) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifa juttatásban részesülőktől sem a tűzifáért, sem a kiszállításért ellenszolgáltatást nem kér.

 

Jelenlegi jogszabályok alapján a hatáskörrel rendelkező önkormányzati bizottságnak a 26 m³ kiegészítő tűzifa keret elosztására a fenti korlátok figyelembe vételével lesz lehetősége. Ha a szabályzók módosulnak, a lakosságot tájékoztatni fogjuk.  

 

 

Előző tájékoztatásunk óta megjelent a Magyar Közlöny 2018.04.05-i száma, melyben a 1205/2018. (IV.5.) Korm. határozat részletes szabályozási javaslatot kér az illetékes miniszterektől „annak érdekében, hogy a vezetékes földgázhálózattal nem rendelkező településeken minden háztartás részesülhessen az egyszeri 12.000 Ft tüzelőanyag-támogatásban.”

 

Településünkön van vezetékes földgázszolgáltatás.

 

 

Zalalövő, 2018. április 16.