Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2022.01.20., csütörtök - Ágnes

Tájékoztató: a Zalalövői Települési Értéktárról

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2013 (V. 28.) számú önkormányzati határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz a Zala megyei értéktárnak.

A Zalalövői Települési Értéktár a Zalalövő területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Egyelőre még üres az értéktárunk, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy segítsenek azt tartalommal megtölteni!

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint:

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely

 • hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
 • jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
 • hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

 1. agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
 2. egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
 3. épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 4. ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
 5. kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet, továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
 6. sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
 7. természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 8. turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A Magyar Értéktárról a http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon tájékozódhatnak.

A nemzeti értékek települési értéktárba történő felvétele:

Zalalövő közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában.

A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. a javaslattevő adatait,
 2. az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
 3. az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
 4. a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
 5. szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Zalalövői Települési Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatokat megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történő felvételéről vagy a felvétel elutasításáról, majd döntéséről a javaslattévőt írásban értesíti.

A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történő megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba.

A bizottság tagjai:

 • Molnárné Preczlik Mariann elnök
 • Gödörházi Norbert elnökhelyettes
 • Gyarmati Antal tag
 • Herczeg Imre tag
 • Merth Miklós tag

A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.zalalovo.hu honlapon keresztül tájékoztatja.

A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.

A város vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy jelentőséggel bír az, hogy a város lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést a saját szemszögükből vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban városunkra jellemző értéktár létrehozásában.

Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.

Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Zalalövő, 2015. március 24.

 

Tisztelettel:

Pintér Antal
polgármester
  Molnárné Preczlik Mariann
értéktár bizottság elnöke

     Tájékoztató
  Javaslattételi adatlap
  Javaslattételi adatlap (pdf)