ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2018.07.16., hétfő - Valter

Településüzemeltetési Ügyintéző Pályázat

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal

 

                         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal

Településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 32. településfejlesztési, településüzemeltetési feladatok

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városüzemeltetési-, műszaki feladatok ellátása, szerződések és műszaki költségvetések elkészítése. Városüzemeltetéssel kapcsolatos képviselő testületi előterjesztések előkészítése. Közműhálózattal, közvilágítással, településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. Önkormányzati tulajdonú épületek vonatkozásában beruházási, felújítási, karbantartási feladatok műszaki meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás előkészítése. Szakhatósági állásfoglalások előkészítése, önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokban döntés-előkészítés. Pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Egyetem, főiskola: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő- szakmacsoportokba tartozó; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, településfejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

 • Közigazgatási szakvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • Önálló, pontos, megbízható, precíz munkavégzés,
 • Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás, rugalmasság,
 • Magas szintű konfliktus- és stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján készített fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • nyilatkozat a Kttv. 84. §-a szerinti együttalkalmazási tilalomról és összeférhetetlenségről,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vígh-Tardi Valéria jegyző nyújt, a 06-92/571-032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2681/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Zalalövő Város honlapja, Zalalövő Város Önkormányzat facebook oldala - 2017. október 6.
 • Helyi TV - 2017. október 6.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Próbaidő 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalalovo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.