Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.13., szombat - Jenő

ÁLLÁSPÁLYÁZAT Családsegítő munkakör betöltésére (részmunkaidő)

Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

8999 Zalalövő, Kossuth u. 4.

e-mail cím: zalamentigyj@zalalovo.hu

telefon: +3630/5742096
 


ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Családsegítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok:

Jogszabálynak megfelelően család és gyermekjóléti feladatok ellátása. Családsegítő feladatok ellátása, szociális segítő munka, prevenciós tevékenység végzése, veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztető körülmények megszüntetésében való közreműködés. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) kapcsán. Szociális segítő munka, ügyfélfogadás biztosítása, családlátogatás a gondozott családoknál, jelzőrendszer működtetése, kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal. A gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (ügyfélkapun keresztül történő) napi szintű használata, biztos számítógéphasználat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2312 Szociális munkás és tanácsadó

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 20 óra, (heti 20 óra), Részmunkaidő

Próbaidő mértéke 3 hónap

Munkavégzés helye: Zalalövő

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelenlegi formájában 2021. március 16. napja óta fejti ki tevékenységét: kötelező önkormányzati feladat megvalósítása során a gyermekjóléti tevékenységet és családsegítést önkormányzati társulás által fenntartva állami normatíva felhasználásával Szolgálatunk munkája területi illetékességhez kötött: Zala és Vas Vármegyében fejti ki tevékenységét összesen 36 településen. Feladatai közé tartozik többek között észlelő és jelzőrendszer megszervezése és működtetése, az óvodai, iskolai jelzések fogadása, feldolgozása; együttműködés a területileg illetékességgel és hatáskörrel rendelkező gyámhivatalokkal, család- és gyermekjóléti központokkal, egyéb hivatalos szervekkel; szükség esetén tanácsadás és felvilágosítás; ügyintézés során segítségnyújtás, stb

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Erkölcsi bizonyítvány (speciális, 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.))

Elvárt végzettség/képesítés:

15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész I. cím 1. pont szerint

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, Szociális alapvégzettség.

 

Feladatellátás során saját gépjármű szükséges!

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?                    Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?                     Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) – Középszint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) – Középszint
 • GYVR működésének ismerete

A pályázat elbírálása során elvárt személyes kompetenciák:

 • Döntési képesség
 • Önállóság
 • Határozottság, magabiztosság
 • Kommunikációs készség
 • Együttműködés
 • Elkötelezettség, megbízhatóság
 • Határidők betartása
 • Problémamegoldó képesség
 • Szervezőképeség
 • B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Pályázat benyújtása esetén felvételi beszélgetésre kerül sor, melynek időpontját előzetesen egyeztetjük!

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen: 8999 Zalalövő, Kossuth utca 4.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: zalamentigyj@zalalovo.hu; telefon: +3630/5742096

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 5. 10.00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 12.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. július 15.

Publikálás tervezett időpontja: 2024. június 17.