Meghívó - Zalalövő Város Képviselő-testületének ülésére - 2023. szeptember 20.

Zalalövő Város Polgármestere
8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Tel.: 92/571-032, 0630/3864472
e-mail: polgarmester@zalalovo.hu

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2023. szeptember 20-án (szerda) 17,00 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozó terme.

Napirend:

1/ „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

2./ Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

3./ A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

4./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

5./ A települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

6./ A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek beosztásáról és működéséről szóló 11/2016. (IX. 07.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

7./ A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 14/2021. (XI. 01.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

8./ A talajterhelési díjról szóló 17/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

9./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 17/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

10./ Zalalövő Város Önkormányzata részére érkezett vagyon-, és felelősségbiztosítási ajánlatok megtárgyalása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

11./ Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

12./ Orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

13./ Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

14./ Települési Arculati Kézikönyv módosításának elfogadása

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

15./ Zalalövő 02/3 és a Zalalövő 457 helyrajzi számon levő közterületetek elnevezése

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

16./ Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatos véleményalkotás

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

17./ Lakásbérlet iránti kérelem megtárgyalása (zárt ülés)

Előterjesztő: Gyarmati Antal polgármester

Zalalövő, 2023. június 21.

Tisztelettel:

Gyarmati Antal
polgármester