Ipari park

A ZALALÖVŐI IPARI PARK ISMERTETÉSE

A Zalalövő Város Önkormányzata , mint az „ Ipari Park ” címet viselő, működtető szervezet 2000. július 1-i dátummal kezdődően koordinálja a betelepült és betelepülni kívánó vállalkozások operatív teendőit.

Az ipari park 58 ha összterületen fekszik Zalalövő város É-i, a 86-os főúttól Ny-i oldalán, de folyamatos bővítések, terület bevonások révén egyre nagyobb térmértékkel a főút K-i felén is épülő és tervezett beruházásokkal teszi egyértelművé a közlekedési csomópont adta előnyös adottságokból fakadó lehetőségek minél teljesebb körű érdekérvényesítési szándékát.

Az ipari parkunk kellően nyitott a különböző iparágak irányába, így a betelepült vállalkozások jól reprezentálják a klasszikus mezőgazdasági, ruhaipari, egyéb könnyűipari vagy bármely a települési érdeket nem sértő, illetve környezeti kockázatot nem jelentő termelő és szolgáltató szektorok gazdag kínálatát.

A hatályos építési szabályozás 2000, illetve 4000 m2 nagyságú minimális teleknagyságot irányoz elő az övezeti besorolás szerint, míg a térmérték felső határa nem korlátozott.

A park 25 ha hasznosítható területtel rendelkezik, amelynek kb. 30 %-a önkormányzati, a többi magán illetve gazdasági társasági tulajdonlású.

Az értékesíthető ingatlanok aszfaltozott úttal közelíthetők meg. A víz, szennyvíz közművek kiépítettek, bővíthetőek.

A földgáz gerincvezeték kiépítése a park hossztengelyén megtörtént, igény esetén további szakaszok, leágazások csatlakoztatása a szolgáltatóval egyeztethető.

Az elektromos hálózat átlagos igényekhez mért vezetékszakaszai szintén ráköthetőek, különleges teljesítmény igényeket a szolgáltatóval lehet egyeztetni.

A telefonhálózat modern követelményekhez illeszkedő tervezése folyamatban van, Internet szolgáltatás legkorszerűbb technikai megoldása ugyancsak tervezési fázisban van.

Az önkormányzati földrészletek vételárának kialakítása a közműigények ismeretében telkenként egyeztethető.

A helyi iparűzési adó mértéke rendkívül kedvező, a nettó árbevétel 1,6 %-a.

Érdeklődését, vállalkozási elképzelését szívesen fogadjuk, várjuk!

Elérhetőségek:

Gyarmati Antal polgármester
8999. Zalalövő, Szabadság tér 1.
+36-92/571-032, fax: +36-92/571-033
+36-30/386-44-72
e-mail: polgarmester@zalalovo.hu

 

Balaskó Tibor vezető tanácsos
8999. Zalalövő, Szabadság tér 1.
+36-30/267 – 27-75
e-mail: baltiti@zalalovo.hu

 

P1120530.JPG

P1120535.JPG

P1120538.JPG

P1120541.JPG