Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.02.07., kedd - Aranka

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Zalalövő Város Önkormányzata Magyarország Kormánya által, a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek megvalósítására (a továbbiakban: KÖFOG) keretén belül Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez felhívásra benyújtott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00426 kódszámú pályázattal 7 000 000 Ft. 100 % os támogatásban részesült a Zalalövő Város önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása címmel.

 

Zalalövő Város Önkormányzata a 145/2016.(IX.27.) sz. önkormányzati határozatával (a társönkormányzatok felhatalmazásával bírva) elkötelezte magát arra, hogy a közigazgatási eljárások során felmerülő adminisztratív terhek csökkentése érdekében 2017. január 1-től teljes rendszercsatlakozással valósítja meg az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozást a hatályos 257/2016.(VIII.31.) Kormányrendeletnek megfelelően. Zalalövő a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok székhely települése. A Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Zalalövő, Csöde, Keménfa, Zalacséb és Zalaháshágy önkormányzatok igazgatási, költségvetési, gazdálkodási feladatait látja el. Kirendeltséget működtetünk Zalacsében, valamint kihelyezett ügyfélszolgálat áll a zalaháshágyi lakosság részére A projekt keretében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre, üzembe helyezéssel együtt a felhívásban meghatározott minimum feltételeknek megfelelően: 6 db munkaállomás, 16 db kártyaolvasó, 1 db rack szekrény, 1 db switch eszköz, 2 db szünetmentes tápegység és 1 db multifunkciós nyomtató. Részben saját teljesítéssel, részben külső szakértő bevonásával tervezzük a folyamatszervezési, szabályozási feladatok végrehajtását. a szervezeti, ügyviteli változások beépítését a belső szabályzatokba. Az önkormányzat IT biztonsági szabályzatának felülvizsgálatát külső szakemberre bízzuk, míg az iratkezelési szabályzat aktualizálását a közös hivatal alkalmazottja végezné. A pályázat kapcsán elvégezzük az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítását, az ehhez kapcsolódó belső szabályozások kialakítását. Elvárt eredményünk, hogy legalább egy típusú ügy elektronikus elindítására legyen lehetőség a felületen keresztül. Ezen tevékenység ellátását az önkormányzati portált üzemeltető vállalkozásra, valamint az informatikus dolgozóra bíznánk. A legjelentősebb feladatot az önkormányzat részére az egyes szakrendszerekbe történő adatok átvitele jelenti. A szükséges adattisztítási, rendszer testre szabási és adatmigrálási feladatokat külső szakértőkre bíznánk. Ennek megvalósítására a korábbi rendszereket üzemeltető szolgáltatókat kérünk fel. Úgy gondoljuk, a megfelelő minőségű adatok átviteléhez, valamint az átvett adatok esetleges hibáinak javításához szükség lesz szervezeten belüli dolgozók munkájára is. Tervezzük az ASP-t használó kollégák felkészítését segítő oktatásokon való részvételt, melynek utazási költségtérítésére pályázati forrást szeretnénk igénybe venni. Az ASP keret- és szakrendszerekhez történő csatlakozást követően a szükséges ellenőrzéséket, teszteléseket, élesítéseket saját alkalmazottak bevonásával fogjuk ellátni, melynek eredményeképpen várhatóan 6 db sikeres, ellenőrzött rendszercsatlakozás érhető el. A projekt kapcsán vállaljuk az infokommunikációs akadálymentesítést, valamint nyilatkozunk arról, hogy önkormányzatunk rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal. Biztosítjuk továbbá az ÁÚF 10. fejezetében leírtaknak megfelelően a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelményeit. A projektmenedzseri feladatokat egy fő szakmai vezető és egy fő pénzügyi vezető részvételével tervezzük ellátni. A projekt kapcsán közbeszerzési eljárás lebonyolításával nem számolunk.

 

 

További információ:

Zalalövő Város polgármestere

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1

(06 92) 571 032

pmhivatal@zalalovo.hu