Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

100 nap után...

Megjelent a Zalalövő és Környéke című havilap februári számában.

Az eltelt 100 napról

Alig több, mint 100 nap telt el a 2019. október 13-ai önkormányzati választásokat követően. Zalalövőn jelentős változásokat hozott az eltelt időszak.

Az új testület első feladata volt, hogy áttekintette a folyamatban lévő pályázatokat, a velük kapcsolatos problémákat, hogy sikeresen le lehessen bonyolítani a projekteket. A projektek és a hozzá kapcsolódó szerződések finanszírozása az ez évi források nagy részét leköti. Az önkormányzat a korábban elnyert pályázatok - különösen az utófinanszírozott központi temetőhöz vezető út építése, valamint a sajáterős rendőrőrs épületének felújítása miatt, - kölcsönt nem vett fel, de a folyamatos működés biztosítása érdekében folyószámla hitel szerződést kötött a számlavezető bankkal a 2020-as évre. A temetői út 55 millió, a rendőrőrs felújítása 10 millió forint saját forrást igényelt december-január hónapokban.

A Zalaispa Zrt. képviselőivel folytatott tárgyalásokat követően – melynek egyik célja volt, hogy új alapokra helyezzék a város és a cég kapcsolatát, melyre mindkét félnek igénye volt,- házhoz menő lomtalanítást bonyolítottunk le, melynek következtében több, mint 93 tonna hulladékot gyűjtöttek be a településről. Az Önkormányzatnak ez a régóta elmaradt szolgáltatás mintegy 1,6 millió forintba került. Kérik a lakosságot, hogy a hulladékudvar szolgáltatását vegyék igénybe, és mindenki érezze felelősségét a település környezetének megóvása érdekében!

Sikeresen elindult a házi orvosi rendelőben keddenként a vérvétel. A háziorvosok által javasolt vérvételek miatt nem kell a jövőben Zalaegerszegre utaznia a lakosságnak, az helyben megoldott, köszönhetően a háziorvosok, asszisztensek konstruktív hozzáállásának.

Időközben az új önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu program keretében a Gyógyszertár épülete felett lévő egyik önkormányzati lakás felújítására 16 millió Ft értékben. A „Három generációval az egészségért” című EMMI pályázatunkra viszont nem kaptunk támogatást.

2010-től 2015-ig megoldott volt családi napközi keretében a bölcsődei ellátás Zalalövőn, az akkori vezetés viszont önkormányzati mini bölcsőde létrehozását tűzte ki célul, amelynek ügye évekig húzódott. A régi testületi tagok információi szerint kivitelező hiányában nem készült el. Mint kiderült, a bölcsőde óvoda épületében való kialakítása az eredeti elképzelés szerint nem nyerte el az óvodai és a bölcsődei szakemberek tetszését sem, hiszen kettévágta volna az óvodát. Sikerült olyan műszaki megoldást találni a 7 fős minibölcsőde kialakítására, ami a legkisebb mértékben zavarja az óvodai nevelést, ugyanakkor a bölcsődei előírásoknak is megfelel. A nyár folyamán megvalósul az átépítése az egyik csoportszobának, reményeik szerint szeptembertől fogadni tudják a gyermekeket. Sajnos az elhelyezhető gyermekek száma kevesebb lesz, mint korábban a családi napköziben volt, viszont így sikerült megmenteni a több mint 31 milliós projektet, és rövid távon megoldást kínál a szülőknek.

Zalalövő Város Önkormányzata Kulturális és Népjóléti Bizottsága a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára benyújtott pályázatokat elbírálta. Valamennyi pályázó támogatásban részesült, összesen 10 tanuló nyújtotta be pályázatát, 8 „A” típusú, valamint 2 „B” típusú pályázatra. A rendelet korábban történt a jelenlegi polgármester által szorgalmazott létszámkeretet és támogatási összeget is érintő módosításának köszönhetően a tavalyival szemben (2 + 2 fő) több fiatalnak tud az önkormányzat támogatást nyújtani, ráadásul emelt összegben.

Ugyanezen bizottság bírálta el a szociális tűzifa igénylésre benyújtott pályázatokat. Az önkormányzat 194 m3-t igényelt, a Belügyminisztériumtól kapott támogatás 114 m3 tűzifa vásárlására volt elegendő. A lakosság részéről 142 fő igényelt tűzifát, a bizottság 97 főt tudott támogatásban részesíteni. Sajnálatos, hogy a rendelkezésre álló keret határt szabott a lehetőségeknek, hiszen az igények jelentősen nagyobbak voltak a rendelkezésre álló mennyiségnél.

Dr. Borsos Márta fogorvossal 2019.12.03-án megállapodtunk abban, hogy még 2020-ban a feladat-ellátási szerződés megkötése után elfoglalja a zalalövői fogorvosi körzetet, mely hosszabb ideje csak helyettesítés útján ellátott. Ezt az akaratát kölcsönös szándéknyilatkozatban mindkét fél megerősítette.

A testület a közvilágítást illetően úgy döntött, hogy a jelenlegi lámpatestek felújítása helyett, energiatakarékosabb, led technológiával felszerelt lámpatesteket helyeznek el, melynek döntő részét a keletkező megtakarításból finanszírozza.

A városi televízió 2019. december 6. óta szünetelteti adását, amely addig a Salla Művelődési Központ által biztosított szakember és a „Helyi TV Stúdióért” Alapítvány együttműködésében valósult meg. Mivel az alapítvány képviselői nem kívántak tárgyalni a további együttműködésről, ezért a jövőben a városi tv működtetője a Művelődési Központ lesz. A szükséges engedélyek beszerzéséig a lakosság megértését kérik.

Személyi változás is történt, történik a közös hivatal élén, 2019. december 31-én közös megegyezéssel megszűnt Vigh-Tardi Valéria jegyző munkaviszonya, utóda Kovács Ildikó korábbi aljegyző lesz, aki pályázati úton került kiválasztásra. További változás, hogy a közös hivatalhoz tartozó települések közül Zalacséb és Zalaháshágy Zalaszentgyörgyhöz csatlakozott, így jelenleg Csöde és Keménfa működtet közös hivatalt Zalalövővel. Az önkormányzat célja egy hatékonyan működő, jól szervezett, ügyfélbarát hivatal kialakítása.

Az Önkormányzat a jövőben is rendszeresen tájékoztatást kíván nyújtani a lakosság részére a rendelkezésre álló fórumokon.