Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

2021/2022-es tanév téli szünidei gyermekétkeztetés

HIRDETMÉNY

 

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 13/B. § (7) bekezdése alapján felhívom a jogosultak figyelmét a 2021/2022-es tanév téli szünetben igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

Az óvodai és bölcsődei intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermekek esetében szünidei gyermekétkeztetés biztosítására az intézmény folyamatos nyitvatartása miatt nem kerül sor.

Iskolás gyermekek esetében:

A Zalalövői Általános Iskola zárvatartásának időtartama: 2021. december 22. és 2021. január 03. (8 munkanap)

A szünidei gyermekétkeztetést biztosító intézmény:

Zalalövő Város Önkormányzata az étkeztetést a Zalalövői Általános Iskolában működő konyha (8999 Zalalövő, Rákóczi u. 1.) által biztosítja, az étkeztetés kizárólag – a jogosult, a szülő, illetve meghatalmazott általi – elszállítással vehető igénybe.  

Jogosultak köre: hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

Tájékoztatom a jogosultakat, hogy a Kormányrendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a megadott határidőig tájékoztattam a jogosult gyermekek szülőjét, törvényes képviselőjét a 2020/2021-es tanév évközi szüneteire (őszi, téli és tavaszi szünet) érvényes szünidei gyermekétkeztetés igénybevételi lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a gyermekétkeztetés helyszínéről és módjáról.

A nyilatkozatok leadására 2021. december 10. napig van lehetőség a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) ügyintézőjénél a 9. számú irodában.

A nyilatkozatok kitöltéséhez segítséget kérhet a Gyermekjóléti Szolgálat (8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 4.) munkatársaitól ügyfélfogadási időben.

 

 

Zalalövő, 2021. december  01.

 

Kovács Ildikó

     jegyző