Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.05.26., vasárnap - Fülöp, Evelin

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása

TISZTELT ZALALÖVŐIEK!

Korábban tájékoztattam a Tisztelt lakosságot, hogy Zalalövő Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

Helyi szabályzatunk szerint azok a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók (A típusú pályázat), valamint középiskolában utolsó éves, érettségi előtt álló, vagy már érettségizett, de felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert tanulók (B típusú pályázat) részesülhetnek támogatásban, akikkel a zalalövői állandó lakóhelye szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelme, valamint e szabályzat által elismert kiadások különbözete után fennmaradó egy főre jutó, számított havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át.

Az önkormányzat évente 18 tanulót részesíthet támogatásban, a 2021. évi fordulóra 5 tanuló nyújtotta be pályázatát, akik valamennyien sikeresen pályáztak.

„A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama: 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve.

„B” típusú ösztöndíjra pályázat nem érkezett.

Kérem a fiatalokat, hogy kísérjék figyelemmel jövőre a fenti pályázati lehetőséget, mivel szabályzatunkat aszerint módosítottuk, hogy minél több zalalövői fiatal meg tudjon felelni a kritériumoknak!

 

Gyarmati Antal
polgármester