Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.09.22., péntek - Móric

BURSA Hungarica pályázatok elbírálása

TISZTELT ZALALÖVŐI FIATALOK!

Korábban tájékoztattam a Tisztelt Lakosságot, hogy Zalalövő Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

Helyi szabályzatunk szerint azok a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók (A típusú pályázat), valamint középiskolában utolsó éves, érettségi előtt álló, vagy már érettségizett, de felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert tanulók (B típusú pályázat) részesülhetnek támogatásban, akikkel a zalalövői állandó lakóhelye szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelme, valamint e szabályzat által elismert kiadások különbözete után fennmaradó egy főre jutó, számított havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át.

Az önkormányzat évente 18 tanulót részesíthet támogatásban, a 2022. évi fordulóra 4 tanuló nyújtotta be pályázatát, valamennyien támogatásban részesülnek.

„A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama: 2021/2022. tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve.

„B” típusú ösztöndíjra 3 x 10 hónap.

Kérem a fiatalokat, hogy kísérjék figyelemmel jövőre a fenti pályázati lehetőséget, mivel szabályzatunkat aszerint módosítottuk, hogy minél több zalalövői fiatal meg tudjon felelni a kritériumoknak!

 

Gyarmati Antal
polgármester  Hirdetmény