Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.11.30., csütörtök - András, Andor

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2024

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Zalalövő Város Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

 

Az előző évhez hasonlóan „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerésére nyílik lehetőség.

 

"A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama "A" típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félévben félévenként max. 5 hónap (a továbbiakban Bursa tanulmányi félév), a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve.

 

"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama "B" típusú pályázat esetében: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő Bursa tanulmányi félév (a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. és a 2026/2027. tanév).

 

A támogatás mértéke 2024. évben is 7.000 Ft/fő/hó.

A támogatásban legfeljebb 18 fő részesülhet.

A benyújtott pályázatok Zalalövő Város Önkormányzata Kulturális és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

A pályázatok kiírása megtekinthető Zalalövő város honlapján (www.zalalovo.hu), valamint a település hirdetőtábláján.

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Bővebb felvilágosítás a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal 6. számú irodájában kérhető.

 

A pályázat benyújtási határideje 2023. november 3.

 

Zalalövő, 2023.  október 2.

 

                                                                                            Gyarmati Antal

                                                                                              polgármester

 

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás