Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.09.22., péntek - Móric

F E L H Í V Á S helyi adófizetési kötelezettségről

Értesítjük a Tisztelt adózókat, hogy Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évre vonatkozóan a helyi adókról szóló rendeleteiben változtatást nem eszközölt.

Az adók mértékei is változatlanok.

2022. évben az előző évek gyakorlatának megfelelően február hónapban küldünk értesítőt az aktuális évi helyi adófizetési kötelezettségekről.

Az értesítőkhöz mellékeljük az első félévi adók befizetéséhez szükséges csekkeket, melyek késedelmi pótlékmentes befizetésének határideje: 2022. március 15.

A második félévi, szeptember 15-ig esedékes adófizetési kötelezettség teljesítéséhez, augusztus hónapban fogunk csekket küldeni.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy amennyiben az adókötelezettségében változás állt be (Pl: magánszemélyek kommunális adója tekintetében: eladta ingatlanát vagy vásárolt, illetve más módon ingatlantulajdonhoz jutott Zalalövő közigazgatási területén) azt köteles bejelenteni mihamarabb, de legkésőbb a változást követő 15 napon belül adatbejelentési lap kitöltésével.

Az adatbejelentő lap letölthető az e-önkormanyzat portálról vagy igényelhető személyesen, illetve a 30/329-5197 telefonszámon.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláinak egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról elektronikusan, ügyfélkapus elérhetőségén értesíti azt az adózót, aki (amely) a bevallás benyújtására, adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását.

Az elektronikus úton küldött adóegyenleg értesítő címzettje – amennyiben nem utalással kíván fizetni - illetve bármely adófizetőnek, ha további csekkekre van szüksége - azt az önkormányzati hivatalban vagy a 0630/329-5197 telefonon igényelhet.

Tájékoztatjuk, hogy a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással is teljesítheti.

Felhívjuk azon Adózók figyelmét, akiknek adóhátraléka van, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.

 

Zalalövő, 2022. február 14.

 

 

                                                                                                      Kovács Ildikó

                                                                                                             jegyző

 



  Felhívás helyi adófizetési kötelezettségről