Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.09.24., vasárnap - Gellért, Mercédesz

Hirdetmény Árkok és Vízátereszek Tisztításáról

H I R D E T M É N Y

 

Ezúton kívánjuk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a napjainkban tapasztalható szélsőséges időjárási viszonyok között különösen fontos a lakóházak és közületek, intézmények és minden ingatlan típus előtti árkok és átereszek karbantartása, tisztítása annak érdekében, hogy a rendeltetésszerű működésük zavartalan legyen. Közös felelősségünk és a katasztrófavédelmi hatóságok kifejezett utasítása szerint végezze mindenki az érintett ingatlana előtt lévő vízelvezető rendszer folyamatos gondozását.

Az 1/2007.(I.25.) önkormányzati rendelet, mely a település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról hivatott rendelkezni, a 4. § 1-4 bekezdésében szabályozza és egyúttal kötelező erővel írja elő az alábbi teendőket:

  1. A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
  2. Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
  3. )Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
  4. A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

A híradások megdöbbentő képei legyenek tanulságosak arra vonatkozólag, hogy településünkön el tudjuk kerülni a hasonló katasztrófákat és vészhelyzeteket. Az előzetes felelős karbantartás munkálatainak idő és energia igénye eltörpül az esetlegesen ezek hiányából adódó károk és következményeik elhárításából, helyrehozatalából adódó erőfeszítések mértékéhez képest.

Nyomatékosan kérjük tehát mindenkitől, hogy lehetőségeihez mérten törekedjen a maximális biztonság elérésére, hogy bármely veszélyhelyzetben úrrá lehessünk azokon!

 

Zalalövő, 2018. október 3.

 

                                                               Vigh-Tardi Valéria                                            Pintér Antal

                                                                           jegyző                                                    polgármester