Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.13., szombat - Jenő

Hirdetmény Helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai számának meghatározása

HATÁROZAT

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének megválasztandó tagjainak számát a 2019. évi helyi önkormányzati választáson 6 (azaz: hat) főben állapítom meg.

.

E határozat a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal épülete (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) hirdetőtábláján, az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalalovo.hu), valamint a helyi televízióban kerül közzétételre.

 

A határozat ellen a Ve. 208-209. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) írásbeli kifogással lehet élni úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Irodához.  A kifogás illetékmentes.

 

 

 

INDOKOLÁS

 

 

A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban Övjt) 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

 

Az Övjt. 4. §-a az alábbiak szerint határozza meg a képviselők számát:

  1. 100 lakosig 2 fő,
  2. 1000 lakosig 4 fő,
  3. 5000 lakosig 6 fő,
  4. 10 000 lakosig 8 fő.

 

A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Zalalövő város lakosságszáma 2019. január 1. napján 2875 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a és  212. §-a tartalmazza.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46.§ c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.

A kifogás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

 

Zalalövő, 2019. február 12.

 

 

 

Vigh-Tardi Valéria

HVI vezetője