Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.05.26., vasárnap - Fülöp, Evelin

Hirdetmény Temetői Rendelet Módosítás

H I R D E T M ÉNY

 

 

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 9-én megtartott ülésén a „Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2007. (XII.3.) önkormányzati rendelet” 15. § (3) bekezdését (továbbiakban: Ör.) az alábbiakra módosította:

„A rendelkezési jog időtartama:

  1. egyes felnőtt sírhely:                  a megváltás napját követő évtől számított 25 év,
  2. kettős felnőtt sírhely:                  a megváltás napját követő évtől számított 25 év,
  3. gyermeksírhely:                         a megváltás napját követő évtől számított 25 év,
  4. urnasírhely:                                a megváltás napját követő évtől számított 10 év,
  5. sírbolt:                                        a megváltás napját követő évtől számított 100 év,
  6. urnasírbolt:                                a megváltás napját követő évtől számított 60 év.”

Az ismételten megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az előző rendelkezési idő lejártát követő év január 1-jével kezdődik.

E rendelet 2019. április 15-én lépett hatályba. Az eddig megváltott sírhelyek rendelkezési jog időtartamát a módosítás nem befolyásolja!

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek tudomása van a rendelkezési jog időtartamának lejártáról (a fentiek értelmében) szíveskedjen befáradni a hivatal településüzemeltetési osztályára!

 

 

A sírhelyek megváltási díja változatlan marad az Ör. 2. melléklet alapján):

 

„1. Egyes felnőtt sírhely                                            5.000 Ft + ÁFA

2. Kettes felnőtt sírhely                                            10.000 Ft + ÁFA

3. Gyermeksírhely                                                      2.000 Ft + ÁFA

4. Sírbolthely ( az építési engedély szerinti

            beépített alapterület után.)                     15.000 Ft/m2 + ÁFA

5. Urnasírhely                                                            3.000 Ft + ÁFA”

 

Továbbá az Ör. 1. melléklet alapján) kérem a Tisztelt Lakosságot a sírhelyek méreteinek pontos betartását, szabályszerű sorkövetését és azok előre egyeztetését az önkormányzati hivatal településüzemeltetési osztályán az alábbiak szerint:

 

„A temetési helyek méretei

 

1.  Sírhelyek méretei:

            a.) felnőtt egyes sírhely 2,1 m hosszú, 0,9 m széles, 2,0 m mély

            b.) felnőtt kettes sírhely 2,1 m hosszú, 1,9 m széles, 2,0 m mély

            c.) gyermek sírhely 1,3 m hosszú, 0,6 m széles, 1,6 m mély

            d.) urnasírhely 0,8 m hosszú, 0,8 m széles, 1,0 m mély

     Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélyre kerüljön.

 

2.  Sírboltok méretei:

     Négyszemélyes 3,0 m hosszú, 2,5 m széles, 2,0 m mély

     Urnasírbolt (urnakripta) 1,0 m hosszú, 1,0 m széles, 0,50 m mély

           

3.  Urnafülkék méretei:

     Szabványos 0,4 m méter magas, 0,4 m méter széles, 0,3 m mély

     A temető fenntartója ettől eltérő urnafülkék létesítését is engedélyezheti.

 

4.  A sírhelyek egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek sírhelyeknél pedig 30 cm-nek kell lenni.

 

5.  A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.”

 

 

 

Zalalövő, 2019. április 29.

 

 

 

                                                                                 Vigh-Tardi Valéria

                                                                                          jegyző