Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.11.30., csütörtök - András, Andor

Hirdetmény Tűzgyújtás Szabályairól

H i r d e t m é n y

 

 

Városunkban tapasztalható helytelen gyakorlat miatt tájékoztatom a lakosságot, hogy Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) önkormányzati rendeletének 18. §-ában az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről – egyéb szabályok mellett – az alábbiak szerint rendelkezett:

  • Tilos égetni egészségügyi, szociális és gyermekintézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működési ideje alatt, valamint a magasfeszültségű vezetékek alatti kiskertekben, a véderdők és helyi védelem alatti területeken.
  • A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és a kerti hulladék égetése lakott területen kedd és péntek 15-19 óra között lehetséges, az adott időjárás figyelembevételével.
  • Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn.
  • Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad.

 

Sajnos rendszeresen tapasztalható, hogy a fenti elemi szabályokat is figyelmen kívül hagyó módon gyújtanak tüzet, mely a lakosság számára súlyosan zavaró.

 

Nyomatékosan kérem, hogy a helyi szabályok betartása mellett gyújtsanak tüzet, ugyanis az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó levegővédelmi követelmények be nem tartása esetén a környezetvédelmi felügyelőség jár el. A cselekmény jellege miatt az elkövető személye és a jogsértő módon végzett tevékenység viszonylag egyszerűen dokumentálható, a városunkban jelentkező gyakorisága pedig immár szükségessé teszi az eljárás megindítását.

 

 

Zalalövő, 2018. május 30.

 

Pintér Antal

polgármester