Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.09.24., vasárnap - Gellért, Mercédesz

Hirdetmény Tűzifa Támogatás

 

 ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

 

Hirdetmény

Szociális célú tűzifa támogatás

 

 

Zalalövő Város Önkormányzata részére a Belügyminisztérium 2.862.580 Ft támogatást biztosított szociális célú tűzifa vásárlásához, mely összeg az önkormányzat által biztosított önerővel együtt ténylegesen 161 m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

 

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c)  rendszeres települési támogatásra jogosult, azzal, hogy

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.

 

Amennyiben a fentieknek megfelelő kérelmezők igényének kielégítése után még rendelkezésre áll tűzifa, az az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő személy részére ítélhető oda:

  • olyan 65 év feletti, egyedül élő személy, aki megromlott egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt tüzelőjének beszerzésére nem képes;
  • olyan három vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
  • a Kulturális és Népjóléti Bizottság tudomása alapján a kérelmező – saját vagy családtagjai megromlott egészségi állapota, nehéz anyagi és szociális helyzete alapján – a támogatásra rászorult.
  •  

A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa, egyszeri alkalommal.

 

Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalban (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) kell előterjeszteni, a külön erre rendszeresített formanyomtatványon. (A kérelem nyomtatványát személyesen a hivatalban Takácsné Farkas Judit ügyintézőtől lehet beszerezni).

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

 

A kérelmet 2018. október 18. napjától  2019. január 15. napjáig lehet benyújtani.

 

A támogatási kérelmeket Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testültének Kulturális és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

 

Zalalövő, 2018. október 15.

 

 

Pintér Antal

polgármester