Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Hirdetmény Vízgazdálkodásról Szóló Törvény Változása

H I R D E T M É N Y !

 

 

 

Tájékoztatom Zalalövő Város lakosságát, hogy az Országgyűlés módosította az 1995. évi LVII. vízgazdálkodásról szóló törvényt. /kút/

 

A módosított jogszabály 29. szakaszának (7) bekezdése „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi-létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást

 

2020. december 31-ig

kérelmezi.

 

Egyéb tekintetben a jogszabály változatlan!

 

A kutak bejelentésével kapcsolatban további információt Balaskó Tibor József és Sümeghy László Kristóf kollégáim nyújtanak.

 

/A kutak engedélyeztetésének a díja nem változott, 25.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedhet.

 

 

 

Zalalövő, 2019. február 12.

 

Vigh-Tardi Valéria

jegyző