Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.10.04., szerda - Ferenc

Közlemény - Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében marad a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló, Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 25.) önkormányzati rendelete alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig, az avar és a kerti hulladék égetése lakott területen kedden és pénteken 15.00-19.00 óra között lehetséges, az adott időjárás figyelembevételével.

Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Az égetést 18 éven felüli személy végezheti. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.

Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait, stb.).

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot stb.

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

Zalalövő, 2021. január 4.

 

                                               Tisztelettel:

                                                                                   Kovács Ildikó

                                                                                        jegyző