Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.05.26., vasárnap - Fülöp, Evelin

Önkormányzati hírek - 2023.02.

Zalalövő Város Önkormányzatának elmúlt időszakban történt döntéseiről, az önkormányzat munkájáról kívánom tájékoztatni Zalalövő Város lakosságát.

A testület fontosabb döntései:

A Képviselő-testület a januári rendes ülésén tárgyalta a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde valamint a Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetését.

Utóbbi egyszerűbb volt, mivel a normatív támogatások fedezik a kiadásokat, így a fenntartó társulás érintett önkormányzatainak nem kell hozzájárulást fizetni.

Az óvoda költségvetése már nagyobb feladatot adott a testületnek. Az óvodapedagógusok egy főre jutó támogatásának összege emelkedett a tavalyi évhez képest: 4.861.500 Ft/fő összegről 5.262.900 Ft/főre. Az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege is emelkedett gyermekenként 130 000 Ft-ra a korábbi 110 000 Ft-ról. Az állami támogatások emelkedése azonban a minimálbér és garantált bérminimum növekedését nem fedezi. Bérkompenzációról az idei évre vonatkozóan nem rendelkezünk még információval. A tervezés adatai alapján az óvoda 2023. évi költségvetése 116,2 millió Ft. A jelenleg tervezhető bevételek 11 millió Ft-al elmaradnak a kiadási költségektől. Így a határozati javaslattal összhangban úgy döntött a testület, hogy tárgyalásra alkalmas az előterjesztés, elfogadásra azonban csak a bértámogatások összegeinek ismeretében javasolja a március 15-i határidőig. Az óvodát fenntartó társulási tanács az önkormányzattal megegyezően döntött.

A TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” c. felhívás ismét pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ezúttal az Egészségügyi Központ 1. sz. rendelőjének és a hozzá tartozó helyiségek felújítására. Ezen pályázati kiíráson az önkormányzat nyert már 51 998 790 Ft összegű támogatást a 2. sz. rendelő és a gyermekorvosi rendelő felújítására. A benyújtandó pályázat forrásigénye: 52.997.100.- Ft

A februári testületi ülésen is költségvetések tervezései kerültek terítékre. Először a Salla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetését tárgyalta a testület, amelynek kiadási oldala megegyezik a tavalyival, azaz mintegy 52,4 millió forint. A bevételi oldalon viszont jelentős hiány mutatkozik az idei évben is, mivel a különböző állami normatívák összege 9,9 millió forint, az intézmény saját bevétele 3,3 millió, így az önkormányzatnak kell fedeznie a 39,2 milliós hiányt. Az intézmény az alapfeladatain túl a Salla Múzeum és a Tájház üzemeltetését, valamint a Zalalövő Tv műsorainak készítését is végzi.

A Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 127 millió Ft-ra terveztük, amely 21,8 millió Ft-tal több, mint a 2022. évi főösszeg. Ez a létszámbővítésnek, minimálbér emelésnek és a rezsiköltségek többletkiadásának köszönhető. Az előző évhez viszonyítva 20,7 %-os növekedés látható. A hivatal saját bevételekből, valamint önkormányzati hozzájárulásból gazdálkodik. A 2022. évi állami normatíva 15,18 fő hivatali létszámra, a kiegészítést is figyelembe véve, 84,1 millió Ft.

Zalalövő Város Önkormányzata hozzájárulása a fentiek alapján 40 millió Ft. A közös hivatali megállapodás alapján Csöde és Keménfa Községek Önkormányzata 500.000 Ft támogatást nyújt a Hivatal működéséhez, mely jelen esetben 1.000.000,- Ft finanszírozást jelent.

Végül a város költségvetését tárgyalta a testület. A város költségvetését súlyosan terheli az intézményeket is sújtó energiaköltségek annak ellenére, hogy számos helyen sikerült elérni megtakarítást gázenergia terén. Jó döntésnek bizonyult, hogy 2021. januárban a közvilágítás lámpatestjeinek cseréje megtörtént, jelenleg a sokkal alacsonyabb fogyasztású led lámpák szolgáltatják az éjszakai világosságot. Önkormányzatunk a közvilágításra 13 millió, a gyermekétkeztetés támogatására 8,5 millió forint rezsitámogatást kapott. Mindkét területen a hiányok mérséklésére elegendő a támogatás, a hiány teljes eltüntetésére nem elegendő.

A testület az alábbi felújításokat tűzte ki célul erre az évre: a szükséges ivóvíz és szennyvízközmű felújítás, a dedesi harangláb, a zalapatakai ravatalozó, az Egészségügyi Központ nyílászáró csere, illetve a felette található szolgálati lakás felújítását saját erőből. Továbbá a Salla Művelődési Központ és Könyvtár energetikai felújítását, az Egészségügyi Központ két rendelőjének belső felújítását, valamint a Rákóczi utca alsó szakaszának és a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítását elnyert pályázati támogatásokból. A karbantartók kivitelezésében is tervezünk kisebb felújításokat épületeken, temetői kerítéseken. 4 millió forint összeget különítettünk el az önkormányzati utak javítására: kátyúk eltüntetésére, padkázási, egyéb munkálatokra. Még tavalyi döntés alapján terveztük és már be is szereztünk egy Solis 26 kistraktort a kommunális feladatok ellátására, mivel a meglévő AGT kistraktor javítása már gazdaságtalan lett volna.

Tervezésre került 3 millió forintos céljellegű támogatási keret, melyre a civil szervezetek pályázhatnak, mint ahogy a bizottsági pénzkeretekre is a kisebb programok megvalósítása érdekében. A budafai településrészen előfinanszírozzuk és támogatjuk a közösségi épület tetőszerkezetének felújítását, melyet leader pályázati forrásból valósítunk meg.

A koronavírus járvány alatt bevezetett szolidaritási adó idén mintegy 25 millió forint kiadással jár, melyet, ahogy az intézmények hiányait és a saját erős beruházások, fejlesztések költségét, az iparűzési adóbevételéből fedezi a város.

A testület végül valamennyi költségvetési előterjesztés tekintetében úgy döntött, hogy további esetleges megtakarítási lehetőségeket próbáljon meg a hivatal felkutatni, és a márciusi ülésen fogadja el a város 2023. évi költségvetési rendeletét.

A 2023-as év is próbatétel elé állítja a városvezetést, hiszen meg kell küzdeni a magas energiaárakkal, az inflációval, a háború miatti kiszámíthatatlan jövővel. Úgy gondoljuk, partnerségben a lakossággal, helyi vállalkozásokkal és civil szervezetekkel, együtt idén is sikerülni fog, ahogy a korábbi évek más jellegű nehézségeit is leküzdöttük.

A februári testületi ülésen tárgyalta a Szakály Éva és Laki Eszter készítette védőnői beszámolókat is a testület. Örömteli, hogy az előző évhez képes 5 kisgyermekkel több született városunkban. A védőnők munkakörülményeit nagy mértékben fogják javítani az Egészségügyi Központot érintő felújítások. Év közben a jogszabályok változása miatt a védőnők munkáltatója változik, 2023. július elsejétől az Országos Kórház Főigazgatósághoz tartoznak, azaz Zalalövő esetében a Zala Megyei Szent Rafael Kórházhoz.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a feladat-ellátási megállapodásban foglaltak alapján elkészítette a központi orvosi ügyeleti ellátás 2023. évi költségvetésének tervezetét, melyhez 1.150,- Ft/fő/év összegű, összesen 3.255.650,- Ft hozzájárulást biztosít településünk. Az évmásodik felében itt is jelentős átalakulás várható, az orvosi ügyelet átszervezésével.

A testület még tárgyalta és elfogadta a településüzemeltetési feladatokat is ellátó, önkormányzati tulajdonú Borosán-völgy Kft. számára üzemeltetés költségeire 3 millió Ft. előleg megállapítását, valamint elfogadta éves munkatervét.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal keressenek elérhetőségeimen vagy személyesen!
Telefon: +3630/3864472, email: polgarmester kukac zalalovo pont hu

Gyarmati Antal
polgármester

A kistraktor átadása

A zalapatakai ravatalozó látványterve