Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.06.15., szombat - Jolán, Vid

Önkormányzati hírek – 2021.08.

A nyár folyamán két alkalommal tartott testületi ülést Zalalövő Város Önkormányzata. Hosszú időn keresztül – 2020. november 11-től 2021. június közepéig nem ülésezhetett a Képviserlő-testület, a polgármesternek önálló hatáskörben kellett a döntéseket meghozni. Zalalövőn a határozatok meghozatala előtt az egyeztetések a képviselőkkel és a bizottsági tagokkal megtörténtek, ezt követően hozott döntéseket a polgármester. Bízunk benne, hogy a jövőben nem kerül sor olyan rendkívüli intézkedésekre, amely az önkormányzati munkát gátolná.

A júniusi testületi ülésen a képviselők elfogadták a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződést, valamint megtárgyalták az önkormányzati tulajdonban lévő Borosán-völgy Kft. 2020. évi beszámolóját. A közétkeztetést bonyolító kft. beszámolója elfogadásakor arról is döntöttek, hogy szeptember elején felmérik a fogyasztók igényeit arra vonatkozóan, mi az amit levennének az étlapról és mit szeretnének az étlapon látni.

Céljellegű kérelmeket is elbírált a testület: Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesület 200.000 Ft, a Zalalövői Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500.000 Ft támogatásban részesült programjainak megvalósítása érdekében.

Döntés született a házhelyek áráról, amelyet 1.500 Ft/m2 értékben határozott meg a testület, az alábbi kedvezmények igénybevételi lehetősége mellett:

  • Zalalövőn letelepedni szándékozó személyt, személyeket, akik nem rendelkeznek 1/1 tulajdoni arányú lakóingatlannal, 50% kedvezmény illeti meg. A kedvezmény házas, vagy élettársaknál sem vonható össze, így együttes mértéke maximum 50%. A letelepedők esetében a lakcím bejelentését a használatbavételi engedély megszerzését követően 30 naptári napon belül kell teljesíteni. A már állandó lakcímmel rendelkezőket automatikusan megilleti e kedvezmény.
  • A kérelmező(k) közös háztartásban nevelt gyermekei(k) után, 1 gyermek esetén 10%, 2 gyermek esetén 15%, 3 vagy több gyermek esetén 25% kedvezmény jár.
  • A kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg az 1.500,- Ft/m2 ár 75%-át.

 

Ezen kívül a testület tárgyalt ingatlanvásárlási kérelmet, a műfüves pálya használati rendjét és szabályzatát, valamint jóváhagyta a polgármester szabadságolási ütemtervét.

Jóváhagyásra került a Kisfaludy utca mart aszfalt terítéssel, valamint emulzió és apró bazaltzúzalék borítással történő pormentesítése, valamit a Margaréta és a Kölcsey utca kereszteződésében lévő kátyús útszakasz felújítása, melyek együttes költsége bruttó 4.900.930 ft kiadást jelentett.

Az augusztus 24-i ülésen a testület véleményezte és elfogadta Lukács Andrea pályázatát a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére vonatkozóan, így további 5 évig ő látja el az igazgatói feladatokat.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag beszerzésére, a maximálisan igényelhető 180 m3 tűzifát igényelt, melynek költségeihez 228.660 Ft-tal kell az önkormányzatnak hozzájárulni, továbbá a szállítási költségeket is vállalni kell. Céljellegű támogatást biztosított az újonnan alakult Zalalövői Autó-és Motorsport Egyesületszámára            200.000.- Ft összegben, valamint a Rákóczi Szövetség részére 30.000,- Ft összegű támogatásról döntött. Ezenkívül ingatlan értékesítésről az 1386 hrsz. ingatlan vonatkozásában született döntés. A testület döntött vöröskavics beszerzéséről a külterületi utak javítására, valamint a Hunyadi és a Bajcsy-Zsilinszky utcák útpadkájának javítása céljából.

Döntés született arról is, hogy a Rákóczi utca és a budafai temető és az imaház közötti járdaszakasz felújítására vonatkozóan árajánlatot kérnek, a munkálatokat a szerződéskötést követően szeptember második felében és októberben el is végzik.

A közelmúltban fejeződtek be a következő projektek: óvoda játszótér fejlesztése 5 millió ft, kemencés rendezvénypavilon létesítése a tájház mögött 12 millió ft, Gyógyszertár felettiszolgálati lakás felújítása13 millió Ft értékben

Folyamatban van Leader pályázati forrásból gasztro pont létesítése a Borostyán-tónál, és az Íjászpark épület tetőszerkezetének felújítása és a színpad fedése.

Közel 3 millió anyagtámogatás nyertünk a Magyar Falu programban a Városvég és az Ifjúsági utcák közötti járdaszakasz felújítására. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) TOP-2.1.3-16-ZA1-2021, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések felhívásra a "Belterületi csapadékvíz elvezetés Zalalövőn" című projekttel. A fejlesztés eredményeként Zalalövő város központi tengelyében 2585 méter hosszúságban kerül sor csapadékvíz-védelmi vonalas létesítmény rekonstrukciójára, illetve új építésére. A projekt célja: a város önkormányzatának az elmúlt évek káreseményeinek nagysága és gyakorisága miatt kiemelt céljává vált a település csapadékvíz-elvezető rendszerének megújítsa. A 100%-os támogatási intenzitású projekt költségvetése: 147 965 660 Ft. A projekt 2023. márciusára befejeződik.

Hamarosan elkészül a Borostyán-tó fejlesztésére vonatkozó tervdokumentáció is, melyet követhet a szükséges források felkutatása.

A zalalövői Okmányiroda felújítási munkálatai elkezdődtek, ezért Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal megközelítése a Kossuth utcai bejárat felől lehetséges a felújítási munkálatok ideje alatt, várhatóan év végéig.

Megtörtént a Kisfaludy utca pormentesítése mart aszfaltos borítással