Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Önkormányzati hírek – Zalalövő 2022.11.

Zalalövő Város Önkormányzatának elmúlt időszakban történt döntéseiről, az önkormányzat munkájáról kívánom tájékoztatni Zalalövő Város lakosságát.

A testület fontosabb döntései:

A „Zalalövői „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár energetikai felújítása” című projekt megvalósításához szükséges, támogatáson felüli összeg biztosításáról döntött. A képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges 8.722.595.- Ft-ot nem elszámolható költségként a 2023. évi költségvetésének terhére biztosítja. A testület döntött a szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról.

Megtörtént a szerződéskötés a téli síkosságmentesítésre és hóeltakarításra. A hóeltakarításra Kámán László egyéni vállalkozóval a síkosságmentesítésre pedig az eddigiekhez hasonlóan a helyi Dimb-Domb Kft.-vel kötöttünk szerződést.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az előzetes értékbecslési dokumentációban rögzített 5.500.000.- Ft + ÁFA, bruttó 6.985.000.- Ft összegben kívánja értékesíteni a dedesi bolt néven ismert - Zalalövő 1626 helyrajzi számú, összesen 2454 m2 nagyságú - ingatlanát. Az ingatlanra a továbbiakban is vevőt keres.

A testület a városközpontban lévő közterületek virágosítását takarékossági megfontolásból az eddigi egynyári telepítésű virágok helyett évelő növényekkel kívánja megoldani. Ezért döntött a hiányzó növények pótlásáról és új növények telepítéséről bruttó 1.416.304,- Ft összegben.

A lakások bérletéről szóló 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a lakbérek mértékét évente – minden év november 30. napjáig – felül kell vizsgálni úgy, hogy értékállósága biztosított legyen. A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet miatt az önkormányzat 2019. óta nem emelte a bérleti díjakat. A lakások felújítására az önkormányzatnak pénzügyi alapot kell teremtenie. Az infláció mértéke miatt a bérleti díjak emelése most már elkerülhetetlenül esedékessé vált. Az összkomfortos lakás bérleti díját 470 Ft/m2 díjról, 650 Ft/m2 díjra emelte a testület. A Bajcsy-Zsilinszky utcai garázsokat jövő év elején meghirdeti értékesítésre, további bérletre már nem adja ki.

Döntés született az önkormányzati tulajdonban lévő közösségi épületek bérbeadásának díjáról is, melyet az eddigi 5.000 Ft/nap + Áfa összegről 10.000 Ft+Áfa összegre emeli. A fenti bérleti díj változások 2023. január 1-jétől érvényesek.

Jogszabályi felhatalmazás alapján 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig takarékossági okokból igazgatási szünetet rendelt el a helyi önkormányzat képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal tekintetében. Az igazgatási szünet időtartama alatt a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem működik, az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőkbe.

A következő időszak legnagyobb kihívása, hogy az energiaköltségeket redukálni tudjuk. 2023. január 1-jétől mind a villamos energia, mind a gáz költségei drasztikusan emelkednek. A közvilágítás költsége az eddigi nettó 19 Ft/kWh helyett 162,25 Ft/kWh lesz, ami azt jelenti, hogy az eddigi nettó 1.325.000 Ft helyett 11.318.000 Ft-ba fog kerülni. Az önkormányzatunk vizsgálja annak a lehetőségét, hogy 0.00 - 4.00 között kikapcsolásra kerüljön a közvilágítás, ennek törvényi lehetőségét a kormány megteremtette az önkormányzatok számára. Az intézmények esetében 187,35 Ft/kWh és 194,95 Ft/kWh között kapjuk az áramot. Összességében az áramköltségünk az elmúlt időszakhoz viszonyítva bruttó 4.412.000 Ft-ról 30.501.000 Ft-ra nő. Emiatt fokozottan szükséges januártól a takarékoskodás.

A gáz esetében a közbeszerzési eljárás során nem a fixáras, hanem a tőzsdei árkövetést választottuk, így jelenleg bruttó 838 Ft/m3 áron kapjuk a gáz 2023. január 1-jétől, ami havonta változhat. A korábbi fogyasztást figyelembe véve az eddigi bruttó 8.091.000 Ft éves költségről 49.987.000 Ft-ra változna.

Ezeket a költségeket önkormányzatunk nem tudja kigazdálkodni, ezért azonnali intézkedések szükségesek. Legnagyobb gázfogyasztó intézményünk az óvoda, az egészségügyi központ és a művelődési központ. Az óvoda esetében a kazánház alkalmas a vegyestüzelésű fűtés visszaállítására, melyet alkalmassá teszünk az egészségügyi központ fűtűsére is. A fűtésátalakítás költségeit az óvodai részt illetően az intézmény idei költségvetéséből ki tudjuk gazdálkodni. Így a korábbi adatok alapján várható két intézmény 21,5 millió forintos éves gázköltségét jelentősen csökkenteni tudjuk. A művelődési központ működése megváltozik, a felújítási projekt elkezdődik, így a művelődésszervezők, könyvtárosok átköltöznek az önkormányzati hivatal 1. emeleti szolgálati lakásába. A művelődési központ épületében januártól csak temperálás folyik. Az önkormányzati hivatal a régi épületbe költözik, a Kossuth utca felőli épületrészt elhagyjuk, hogy itt is megtakarításokat érjünk el. A Kossuth utca 4. sz. alatti szociális intézmény esetében klímákat szerelünk be, hogy a napelemes rendszer által megtermelt többletenergiát felhasználjuk, csökkentve a fűtéssel járó gázköltséget.

Az egészségügyi központ 1. sz. háziorvosi rendelőjében a nyílászárók cseréjét megrendeltük, továbbá a kicsi a tetőtérben levő két kisebb bérlakásba klímákat szereltetünk, ezzel leválasztva őket a gázfűtésről.

Mindezek mellett természetesen szükség van a szigorú takarékosságra is mindkét energiahordozó esetében, ezért az intézményekben 18-20°C között kell tartani a hőmérsékletet, kivéve az óvodában, ahol 20-21°C között.

A zalapatakai temetőben a kerítés mellett lévő tujákat illetve egy beljebb lévő tuját vágattunk ki, melyet már többször kértek a növények környezetében lévő sírok gondozói. Az utcafronti drótfonatot kicseréltük. A zalalövői központi temető utcafronti kerítése szintén elkészült. A saját erős táblás kerítés beruházásának költsége 3.881.000 Ft. November végén a település utcáinak padkáját javították karbantartóink.

A sikeres közbeszerzés lebonyolítását követően aláírásra kerültek a kivitelezési szerződések a „Belterületi csapadékvízelvezetés Zalalövőn” című projekt megvalósítására. Az időközbeni árváltozások miatt többletigény támogatási kérelmet nyújtottunk be a projekt teljes megvalósulása érdekében. A 3 részre osztott projektben így 2 részben a munkaterületek december eleji átadását követően megindulhatnak a kivitelezési munkálatok. A projekt megvalósítására eddig 148 millió forint áll rendelkezésre.

A Salla Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően legkésőbb január elején szintén szerződést kötünk a kiviteli munkák elvégzésére, melyek tartalmazzák a nyílászárók cseréjét, a homlokzatszigetelést és a födémszigetelést, a projekt összköltségvetése közel 90 millió forint.

Az Egészségügyi Központ felújítására sikeresen pályáztunk a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése c. felhívásra, melyen a maximális támogatást elnyerve 51 998 790 Ft-ot fordíthatunk a 2. sz. orvosi rendelő, a gyermekorvosi rendelő és a védőnői helyiségek felújítására. A szerződéskötést követően a tervezési feladatok végrehajtása, majd a kivitelezés következik a jövő évben.

Megújul a Rákóczi utca alsó szakasza is. A felső szakasz felújítását követően lehetőség nyílik az alsó szakasz felújítására is. Önkormányzatunk eredményesen pályázott a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1 Belterületi közutak fejlesztése c. felhívásra, 41 998 435 Ft támogatást nyerve a projekt végrehajtásához. A projekt keretében a Rákóczi utca Kossuth és Kölcsey utcák közötti szakasza kap új burkolatot. Az utcában jelentős forgalom zajlik, az iskola, a művelődési központ és a hivatal megközelítésére. A projekt készítésekor olyan utcát választottunk, melyben intézmények találhatók, és tömegközlekedés is zajlik, hogy a megszerezhető pontokat maximalizáljuk. A felújítás 2023 évben megtörténik.

2023 tavaszán kerül megvalósításra a budafai közösségi épületre elnyert 6 millió forintos támogatásból a tetőszerkezet felújítása. A zalapatakai temetőben lévő ravatalozó épületének felújítására készült tervek engedélyeztetése megtörtént, az önkormányzat a jövő évben tervezi a megvalósítást.

Gyarmati Antal

polgármester