Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Önkormányzati hírek – Zalalövő 2023. 01.

Zalalövő Város Önkormányzatának elmúlt időszakban történt döntéseiről, az önkormányzat munkájáról kívánom tájékoztatni Zalalövő Város lakosságát.

A testület fontosabb döntései:

A Képviselő-testület a decemberi ülésén elfogadta a jegyző, a bizottságok és a társulások beszámolóit, valamint felülvizsgálta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Az önkormányzati adóhatóság munkájáról is beszámoltatott. Zalalövőn a kommunális adó összege 8.000 Ft, az iparűzési adó mértéke 1,6 %, a megengedett mérték 2 % lenne. Az adóbevételek november végén az alábbiak szerint alakultak:

 

kommunális adó

iparűzési adó

idegenforgalmi adó

2022. évben az adózók száma:

1310

321

13

2022. november 29-ig befizetett adó összege:

9 547 347 Ft

123 618 638 Ft

915 250 Ft

Hátralék összege:

2 311 127 Ft

5 376 831 Ft

-

Túlfizetés összege:

374 511 Ft

3 665 899 Ft

-

Pintérné Herczeg Angyalka a tanyagondnoki feladatokról számolt be. A tanyagondnoki feladatellátás során a fő hangsúlyt a külterületeken élő időskorúak életminőségének javítására helyezzük. Ennek lényeges része az ebéd házhoz történő kiszállításának biztosítása, amelynek során napi egy alkalommal meleg ételhez jutnak a szociálisan rászorultak. Ezen kívül az idősek napi életvitelében is segítséget nyújt, elvégzi igény szerint a napi bevásárlásokat, gondoskodik a szükséges gyógyszerek háziorvos által történő felíratásáról, kiváltásáról és azok visszajuttatásáról. Egyéb, a nem mindennapi életvitellel összefüggő feladatokat is ellát, pl.: kulturális rendezvényekre, a település által szervezett eseményekre viszi a külterületen élő időseket, stb. Pintérné Herczeg Angyalka 2 éve látja el a feladatok a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségére.

A testület további egy évre szerződést kötött a Zalatáj kiadóval a Zalalövő és Környéke című közéleti havilap elkészítésére vonatkozóan, melyet ingyenesen kap meg településünk minden háztartása.

Az egészségügyi veszélyhelyzet elmúltával lehetőség nyílt a közületek bérleti díjának emelésére, melyről szintén döntött a testület a Zalaco ZRt. üzemeltetésében lévő cukrászda és a BENU gyógyszertár esetében.

Az év során sikerült hosszú idő után aktualizálni a temetői nyilvántartás adatbázisát. Ennek következtében kerültek ki október végén a lejárt megváltású sírokra a tájékoztatók a hozzátartozók részére. A testület a köztemetőre vonatkozó díjak felülvizsgálatakor úgy döntött, továbbra is változatlanul hagyja a 2008-ban megállapított sírhelymegváltási díjakat, így akik 2022 őszén értesültek a megváltás lejártáról, 2023-ban ugyanolyan díjakkal tudják a megváltásokat rendezni.

A Kulturális és Népjóléti bizottság december elején döntött a szociális tűzifa pályázatok elbírálásáról. 2022-ben az önkormányzat 2 933 700 Ft támogatást kapott, melyhez 177 800 Ft önerőt biztosított. Az erdei rakodóról történő beszállítás költsége 568 960 Ft. A támogatás 140 erdei m3 tűzifa beszerzésére volt elegendő, melyet a bizottság 108 pályázó között osztott szét.

Az önkormányzat értékesítésre kínálta az Agromechanika gyártmányú AGT-835 HLT típusú, 2003-as évjáratú, 35 lóerős, nagy költséggel javításra szoruló kistraktort, melyet 1,2 millió Ft-ért értékesített. Döntött arról is, hogy pótlására új Solis 26 típusú kistraktor kerül beszerzésre 7,6 millió forintból.

A Takarékban helyi fiókjának fennmaradása érdekében 521 aláírást juttatunk el az illetékeseknek, de a döntés sem az önkormányzatunk megkeresésére, sem az aláíróívek hatására nem változott. Köszönjük szépen a lakosság részéről történt segítségnyújtást a helyi fiók megmentéséhez. A továbbiakban azon dolgozunk, hogy továbbra is legyen elérhető banki szolgáltatás a településen a lakosság és a vállalkozók igényeinek kielégítésére.

Önkormányzatunk az új évben január 13-án a Nemzeti Összetartozás parkjában a II. világháború áldozatainak tiszteletére állított emlékműnél tartott megemlékezést a Don kanyarnál történt, zalalövői áldozatokat is követelő orosz áttörésről.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal keressenek elérhetőségeimen vagy személyesen!

Gyarmati Antal
polgármester