Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.11.30., csütörtök - András, Andor

Önkormányzati hírek - 2023.09.

Zalalövő Város Képviselő-testülete közterületek elnevezéséről döntött a szeptemberi ülésén. A városközpontban lévő parkban számos rendezvényt tartanak, így szükségessé vált a park elnevezése, hogy a rendezvények alkalmával tudjanak rá hivatkozni. Korábban a lakosság véleményét kérték az elnevezés tekintetében, a 301 fő véleményt nyilvánító lakos 55%-a város szülöttéről, Lékai László bíborosról javasolta elnevezni a parkot. A testület ennek figyelembe vételével a Lékai park nevet kapta.

Ugyancsak gyakran használt közterület az egykori „lovaspálya”, melyre rendezvények esetében már gyakran hivatkoztak Ifjúsági és Szabadidőpark néven. Immár ez az elnevezés is hivatalossá vált.

Az Egészségügyi Központ rendelői nyílászáróinak cseréjére vonatkozóan kért be ajánlatokat a testület, melyek közül elfogadta a legkedvezőbbet. Még a Területi Operatív Program pályázatán elnyert támogatás felhasználását megelőzően sor kerül a cserére. 16 nyílászárót cserélnek, 4,5 millió forint értékben. A város 52 millió forint támogatást kapott a 2. sz. rendelő és a gyermekorvosi, védőnői rendelők felújítására és akadálymentesítésére. A tervek elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztásának folyamata zajlik, ezt követően kezdődnek a munkálatok.

A város képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete felülvizsgálásra került a meghatározott díjak szempontjából. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy mind az ügyfelek által fizetendő díjak, mind az anyakönyvvezetőt megillető díjazás összege idejétmúlt, rendkívül alacsony, így annak módosítása vált szükségessé. Díjmentes maradt a hivatali időben, hivatali helyiségben tartott esküvő.

Az Önkormányzatnak 2024. évben is támogatni kívánja a helyi fiatalok felsőoktatásban való részvételét, így csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.

Többen fordultak hozzánk olyan panasszal, hogy a Zalaispa nem üríti a szemétgyűjtő edényzetet amennyiben zöld hulladékot talál benne. Mint ahogy már weblapunkon, közösségi médiában, helyi televízióban is közöltük, a hulladékgazdálkodásban jelentős változások történtek 2023. július 1-jétől. Az átállás nem ment zökkenőmentesen, ezt mi is tapasztaltuk, hiszen a temetői konténerek ürítése sokáig váratott magára. A lakossági kommunális hulladék beszállításának helyszíne megváltozott, a beszállítást követően válogatásra kerül, míg korábban deponálva volt, ezért nem lehet bele zöld hulladékot tenni, ami nem tartozik a kommunális hulladék kategóriájába. A zöld hulladék a zalalövői hulladékudvarba a tuja kivételével kivihető!

Befejeződött a Rákóczi utca alsó szakaszának felújítása, valamint önerőből az utca melletti járda térkövezése és a Divat Áruház előtti terület térkövezése. Szintén befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása is.

Gyarmati Antal

polgármester

Az Egészségügyi központ felújítása is elkezdődik