Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.04.24., szerda - György

Önkormányzati hírek - 2023.10.

Önkormányzati hírek

Zalalövő Város Képviselő-testülete több beszerzésről is döntött. A téli hóeltakarításra vonatkozóan hasonlóan a tavalyi évhez két helyi vállalkozó adott be ajánlatot, melyet egyeztetést követően elfogadott a testület, így külön szerződést köt a síkosságmentesítésre és a hóeltakarításra.

Az Észak -Zalai Víz – és Csatornamű Zrt. nemrégiben tájékoztatott minket arról, hogy a Bajcsy utca kolozsvári utcáig tartó szakaszán az épülő bevásárló központ és töltőállomás érintett részén egy rendkívül elavult kettős hálózati rendszer kiváltásának szükségessége merült fel. A beruházó oldaláról igényelt rácsatlakozási igény a szennyvíz hálózati rendszer működésképtelenségét tárta fel. A tulajdonos vállalta a hálózat cseréjének jelentős 2/3-át, de tekintettel az önkormányzati tulajdonra, a hiányzó anyagi forrást az önkormányzatnak kell biztosítania. Az elvégzendő beruházásra 3 árajánlat érkezett, melyből a legkedvezőbbet választotta a testület br. 2.018.792.- Ft értékben.

Az Észak -Zalai Víz – és Csatornamű Zrt. megkereste az önkormányzatot a közelmúltban értékesített Boróka utcában lévő üdülőtelkek ivóvíz ellátásának teljesítése kapcsán. A szolgáltató által felvázolt verziók közül az ellátatlan hat telek ivóvízellátását biztosító megoldást választotta a testület, melynek költsége 2.700.000,- Ft + Áfa. A kivitelezést a Zalavíz Zrt. végzi.

A Salla Művelődési Központ befejeződött energetikai felújítás nem érintette a fűtéskorszerűsítést, viszont a kazánok cseréje szükségszerűvé vált. A biztonságos és gazdaságos téli üzemelés biztosítása érdekében az önkormányzat ajánlatokat kért be a munkálatok elvégzésére, mely közül a legkedvezőbbet választotta br. 5.805.424.-Ft értékben.

Az önkormányzati tulajdonú „Borosán-völgy” Kft. pályázatot nyújtott be a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület pályázati kiírására konyhatechnológiai eszközök beszerzésére, a támogatási kérelmet jóváhagyták. A pályázat teljes költsége: 5.823.370 Ft, ebből a támogatás összege: 4.367.526 Ft, önerő összege: 1.455.844 Ft. A részletezett projekt utófinanszírozott, így szükséges az önkormányzatnak támogatási és kölcsön szerződés keretében forrást biztosítani biztosítására volt szükség a megvalósításhoz a Kft. részére.

A testület döntött arról is, hogy a művelődési központ és az önkormányzati hivatal részére – mivel ez évben év elején nem volt béremelés -, bértömeget biztosít a munkabérek emelésére.

Tárgyalta a testület a városban beruházások elindításához szükséges szindikátusi szerződés tervezetét, melyben még további információkat kért, így döntés nem született.

A zalapatakai ravatalozó bővítése és felújítása a végéhez közeledik, a felszentelésére 2024. január 7-én kerül sor.

A Lékai parkban lévő Petőfi emlékoszlop felújítása megtörtént, a 695.000 Ft-os beruházáshoz a Salla Művelődési Központ és Könyvtár 500.000 Ft támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes kollégium pályázatán.

A testület a zalalövői közmeghallgatás időpontját is kitűzte, melyre 2023. december 11-én hétfőn 18 órakor kerül sor a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban.

Gyarmati Antal

polgármester