Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.04.24., szerda - György

Önkormányzati Hírek - 2024.03.

Zalalövő Város Önkormányzatának fontosabb döntéseiről kívánom tájékoztatni a lakosságot. Január 31-én és február 15-én is ülésezett a testület, ahol megtárgyalta a a strandüzemeltető egyesület javaslatát a strandon lévő vizesblokk teljes felújítására vonatkozóan. A mintegy 6,5 millió forintos beruházás fejében az egyesület 3 év bérleti díjmentességet kér, melyet az önkormányzat támogatott, így az idei szezon kezdetére már egy megújult, a kor színvonalának megfelelő vizesblokk várja a strandra érkezőket.

Lakótelek értékesítéséről és egy kisebb vízmű objektum miatt érintett ingatlancsere ügyében is döntött a testület. A Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézmények költségvetését is megtárgyalta, melyek önkormányzati hozzájárulást nem igényelnek, így azokat már azt követően az érintett társulások is elfogadták.

A testület a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal és a Salla Művelődési Központ, valamint az Önkormányzat költségvetését is tárgyalta, de még elfogadásra nem került, arra a márciusi ülésen kerül sor. Mivel a bevételek csak kisebb mértékben emelkedtek, illetve a helyi adóbevételek esetében inkább csökkenésre kell számítani, ezért keresni kell a működési kiadások csökkentésének lehetőségét.

Felülvizsgálta a testület a tulajdonában lévő házhelyárakat, és a Margaréta utcában és a József Attila utcában lévő telkek árát nettó 3000 Ft/m2, a Jókai utcai házhely esetében nettó 1500 Ft/m2 árban határozta meg.

A vételárból kedvezmények az alábbiak szerint nyújthatók:

  • Zalalövőn letelepedni szándékozó személyt, személyeket, akik nem rendelkeznek 1/1 tulajdoni arányú lakóingatlannal, vagy lakóingatlanát haszonélvezeti jog terheli 50% kedvezmény illeti meg. A kedvezmény házas, vagy élettársaknál sem vonható össze, így együttes mértéke maximum 50%. A letelepedők esetében a lakcím bejelentését a használatbavételi engedély megszerzését követően 30 naptári napon belül kell teljesíteni.
  • A már állandó lakcímmel rendelkezőket – a további feltételek teljesülése esetén – automatikusan megilleti e kedvezmény.
  • A kérelmező(k) közös háztartásban nevelt gyermekei(k) után, 1 gyermek esetén 10%, 2 gyermek esetén 15%, 3 vagy több gyermek esetén 25% kedvezmény jár.
  • A kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a 3.000,- Ft/m2, illetve 1.500,- Ft/m2 ár 75%-át.

Az ingatlan beépítésére a megszerzéstől számított 4 éven belül kell, hogy sor kerüljön.

A képviselő-testület a kedvezmények érvényesítése érdekében a telekre az önkormányzat javára 5 évre szóló elidegenítési tilalom, valamint visszavásárlási jog földhivatali bejegyeztetését határozza meg az érintett ingatlanok esetében.

Módosult a Borostyán-tónál víziállások (stégek) létesítésének feltételeiről szóló 16/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet. A rendelet-tervezet előkészítése során az önkormányzat figyelembe vette a Borostyán-tónál létesült víziállásokra, stégekre vonatkozó szabályozást, valamint annak lehetőségét, hogy a Ny-i partvonalon is létesülhessenek víziállások. Az Önkormányzat lehetőséget teremt a jogszabályi feltételeknek megfelelő stégek fennmaradásának, létesítésének. Mindez továbbra is az önkormányzat engedélye alapján létesülhet. Biztosítani szeretné a Borostyán-tóra látogatók és az ott tartózkodók nyugalmát.

Az önkormányzat folyamatban lévő beruházása időben a tervek szerint halad, a gyermekorvosi, védőnői rendelők felújítása e sorok olvasásakor már elkészül. Ezt követően az 1. és a 2. számú házi orvosi rendelők felújítása következik, várhatóan április első felében történő befejezéssel. Az időközben szükségessé váló, rendeléseket érintő módosításokról az önkormányzat a weblapján, a Zalalövő Városi TV képújság rovatában és a közösségi médiában ad tájékoztatást.

Az elmúlt hetekben élénken foglalkoztatta a helyi közvéleményt a zalalövői élelmiszerüzletek sorsa. Az elterjedt téves információk tisztázása érdekében az épülő új üzlet, a FEZO és a JÓÁR üzletek épületének új tulajdonosával, Kistüttősi Gyula vállalkozóval készült riportot láthatják a Zalalövő Városi TV YouTube csatornáján, mely a helyi televízióban is adásba került. E témában ő illetékes nyilatkozni.

A riportból kiderült, hogy a két fent említett üzlet bezár, viszont nyílik helyettük kettő. Az egyik a Bajcsy utcában, a másik pedig a jelenlegi JÓÁR üzlet épületében. Így Zalalövőn az ellátás továbbra is biztosított lesz az eddiginél magasabb szinten. A JÓÁR helyén élelmiszerüzlet nyílik, az újonnan épülő üzlet alkalmas lesz arra is, hogy a nagyobb bevásárlásainkat ott megoldjuk, a FEZO épületében pedig lehetőséget biztosít a Zalalövőn hiányzó szolgáltatásoknak. A város és környéke lakosainak így az ellátásban színvonal emelkedést hoz. A bezáró üzletek dolgozóinak lehetőségük van az újonnan nyíló üzletekben munkát vállalni, így a foglalkoztatásuk biztosított lesz.

A következő időszakban az üzletek átstruktúrálódása következtében nem csak az említett kereskedelmi egységek nyújtanak a mai kor kívánalmainak megfelelő színvonalas szolgáltatást, hanem remélem a városközpontban lévő kereskedelmi egységek ingatlantulajdonosaira is serkentőleg hat, hogy városközpontunk is szebb, rendezettebb képet mutasson!

Gyarmati Antal
polgármester