Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.05.26., vasárnap - Fülöp, Evelin

Önkormányzati hírek - 2024.05.

Zalalövő Város Önkormányzatának fontosabb döntéseiről kívánom tájékoztatni a lakosságot. 2024. április 29-én ülésezett a testület, ahol elfogadta a Salla Művelődési Központ és Könyvtár és a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének záró módosítását.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására, ezért a Képviselő-testület támogatási igényt nyújt be a 192 m3 szociális célú tűzifa (kemény lombos fafajta) vásárlásához. Egyben vállalja az igényelt mennyiségű tűzifa támogatáshoz szükséges önrészt – mely 2.000 Ft + áfa/m3, összesen bruttó 487.680 Ft – biztosítását, valamint a tűzifa szállítási költségét, továbbá vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

Az önkormányzat számára fontos, hogy a civil szervezetek idén is aktív résztvevői legyenek Zalalövő életének. Működési költségeik enyhítésére 2024. évre is tervezte céljellegű támogatások nyújtását. A benyújtási határidőig tizennégy kérelem érkezett önkormányzatunkhoz rendezvény- és programszervezéshez, valamint általános működéshez való hozzájárulási tartalommal. A Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület és a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete a zalalövői csoport részére nem adott be támogatási igényt. A testület úgy döntött, hogy az elmúlt évi támogatási összeggel járul hozzá idén a civil szervezetek működéséhez. Az egyesületek számíthatnak az önkormányzatra továbbra is a rendezvények lebonyolításához nyújtott technikai segítségre. A civil szervezetek számára összesen 3.318.500 Ft támogatás odaítéléséről döntött a testület.

Magasabb rendű jogszabály alapján az önkormányzatnak két rendeletét felül kellett vizsgálni, de mivel a rendelet tartalma nem ellentétes magasabb rendű jogszabállyal így azok módosítására nem volt szükség.

Befejeződött a Borosán-völgy Kft. Leader pályázati forrásból támogatott beruházása, mely során új villanysütő beépítésére, hűtőkamra kialakítására, valamint egyéb eszközbeszerzésre került sor.

Az Egészségügyi Központ belső felújítása a hónap közepén befejeződik, még május hónap során visszaáll a megszokott rendelési mód a háziorvosok és a védőnők esetében.

A Borostyán Tó Egyesület és az önkormányzat között fennálló megállapodás alapján a Borostyán-tó strandján lévő vizesblokk az egyesület beruházásában megújult. Így egy újabb lépés történt a strand szolgáltatása színvonalának emelésére.

Május hónap folyamán sor kerül a hegyi utak javítására, valamint a hirdetőtáblák felújítására.

Az elmúlt időszakban különböző információk láttak napvilágot a Borostyán-tó üdülőterületén történő tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban. Továbbra is annyi konkrétumról tudok beszámolni, hogy 1 db ideiglenes – legfeljebb 2 x 180 napig fennmaradó – könnyű szerkezetes bemutatóház készítésére adtunk tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat területén, és semmilyen önkormányzati ingatlan értékesítése nem történt meg a tábor és a mellette lévő terület vonatkozásában. Minden ezzel ellentétes információ nem fedi a valóságot! A tábor melletti terület rendezési terv szerint üdülőterület, nem erdő, ezért történt a megtisztítása. Egyeztetések, tárgyalások folytak több oldalról is fejlesztésekről, de ezek akkor valósulhatnak meg, ha az önkormányzat egyetért a beruházók által bemutatott tervdokumentációkkal, melyek viszont még ezután készülnek. A beruházás tervezésének elindításához szükség van magántulajdonban lévő területre, melyről tárgyalások folynak. Ahogy eddig is, minden konkrétumról tájékoztatni fogom a lakosságot!

A közvéleményt élénken foglalkoztató másik téma az új üzlet építése és kettő meglévő üzlet tulajdonváltása. Ezzel kapcsolatban szeretném leszögezni: az önkormányzatnak nincs befolyása magánszemélyek, cégek közötti ingatlanok adás-vételére. Folyamatosan tartom a kapcsolatot az új tulajdonossal, tájékozódom a terveiről. Alapvető érdeke, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson, amivel hiányt pótol és amire a lakosság részéről van kereslet. Jelenlegi információm szerint a két megvásárolt boltként üzemelő ingatlant a nyár folyamán átépítik és azokban üzletek, vendéglátó egység nyílik a lakosság igényeinek kiszolgálására. Ami a megszűnő üzletekben lévő dolgozók további munkalehetőségeit illeti, az üzemeltetőtől kapott információk szerint nagy részüknek már megvan az új munkahelye, akinek nincs, számukra megoldást kínál az átalakításokat követően megnyíló üzletekben történő munkavállalás. Mivel több üzlet lesz, így az eddiginél több dolgozóra lesz szükség, ami lehetőséget ad a helyben történő munkavállalásra!

Összeségében örömteli a megnövekedett befektetői érdeklődés településünk iránt, melynek következtében egy új üzlet létesülése magával hozza a nagy üzletláncokra jellemző szélesebb választékot, mind minőségben, mind árban. A Borostyán-tó környékén is számos magánberuházás valósult meg az elmúlt időszakban – új épületek, felújítások, strand területének fejlesztése a bérlővel, parkoló építése -, melyek hozzájárulnak a rendezettebb kép kialakításához, szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez.

Gyarmati Antal
polgármester

Megújul a strandon lévő vizesblokk

A közterületi padok festését végzi Gál Tibor karbantartó

Az új hűtőkamra több  fagyasztó működését váltja ki