Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.06.15., szombat - Jolán, Vid

Önkormányzati hírek - 2024.06.

Nehéz, de eredményes ciklus végéhez közeledünk

Az önkormányzati választásokat követően nem sejtettük, hogy milyen rendkívüli ciklus vár a testületre. 2020. márciusában elérte hazánkat a covid, ezt követte az energiaválság, infláció, háború közvetett hatásai, melyek részben átírták a választási programunkat.

Ennek ellenére számos beruházást, fejlesztést hajtottunk végre.

Megkezdett, hosszabb ideje húzódó beruházásokat fejeztünk be: rendőrőrs épületének, sportöltöző épületének, zalapatakai temető ravatalozójának felújítása.

Előző ciklusban támogatást kapott projektek megvalósítása: minibölcsőde létrehozása, pataka-hegyi zártkerti út felújítása, kemencés rendezvénypavilon építése a Tájháznál, járdafelújítás a József Attila u. és a Városvég u. között a Kossuth utcában.

Az új képviselő-testület támogatott és önerős projektjei:

•          Intézményeket érintő beruházások:

Önkormányzati Hivatal belső felújítása Kormányhivatallal közösen (földszint + vizesblokkok).

Művelődési Központ: energetikai felújítás, gázkazánok cseréje.

Óvoda: rekortán sportpálya, játszóvár építése, gázkazánok cseréje, vegyestüzelésű kazán beépítése.

Egészségügyi Központ: fűtésátalakítás, belső felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje, bejáratok felújítása.

Szociális intézmény: családsegítő szolgálat tetőtér beépítése, berendezése, lépcsőház felújítása, napelemek bővítése.

Önkormányzati bérlakás teljes körű felújítása, gépesítése.

•          Infrastruktúra fejlesztés

Közvilágítás korszerűsítése, Rákóczi utca felújítása, Bem, Kisfaludy, Bartók, Borostyán utcák pormentesítése mart aszfalttal, Háshágyi utca felső részének megerősítése, csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása 2580m hosszúságban, szennyvíz és ivóvízhálózat felújítása, bővítése. Járdafelújítás, térkövezés: a Kossuth utcában a Városvég-Ifjúsági utca között, Rákóczi u., Központ, Budafai út temető és imaház közötti szakasza.

Borostyán-tó strandján megvalósult fejlesztések: napelemes kandeláberek, kerti sütögetők, vizesblokk, öltözők, tárolóépület, parkoló építése, okospad, kerékpár szervizpont elhelyezése.

Temetők: zalapatakai ravatalozó felújítás, kerítésépítés, felújítás a központi, zalapatakai, irsapusztai temetőkben. Sötétmajori temető kerítés, nyitott ravatalozó építés közösségi összefogás keretében. Településüzemeltetés számára kistraktor és kisteherautó vásárlása.

•          Közösségfejlesztés:

Nemzeti összetartozás Parkja felújítása közösségi összefogással, Budafa településrész számára közösségi ház vásárlása, felújítása. Kemencés rendezvénypavilon építése a Tájház mellett, kültéri fitneszpark építése a Borostyán-tónál. Rendezvénysátrak, színpad, sörpad garnitúrák, teqball asztalok vásárlása. Testvértelepülési kapcsolatok megerősítése, tartalommal való feltöltése. a lakosság minél szélesebb körű bevonásával. Helyi tv létrehozása, működtetése 2020. augusztus 17-től.

Természetesen hiányérzetünk is van, az utak, járdák felújítása, az ivóvízhálózat rekonstrukciója, a közösségi épületek felújítása terén. További előrelépés szükséges a zöldterületek gondozása, virágosítás tekintetében. Egyelőre terv maradt, de megoldandó feladat a karbantartó részleg kiköltöztetése, ezáltal a hivatal és a gyógyszertár mögötti multifunkciós tér kialakítása parkoló, piac, rendezvénytér céljaira.

Az elmúlt évben a testület munkáját az őszinte, bizalomra épülő együttműködés jellemezte. A települési értéktár bizottság működésében jelentős előrelépés történt, 5-ről 21-re nőtt a benne szereplő helyi értékek száma.

Igyekszünk mindenben támogatni a helyi vállalkozásokat: hivatali ügyintézés, munkaerő felkutatása.

A támogatás kölcsönös – bátran fordulhatunk segítségért akár anyagi, akár természetbeni támogatásról van szó.

A hetekben kaptunk ígéretet például a Táncsics utcában az autóbuszok parkolásának rendezésére és a buszállomás előtti járda javítására a MÁV ZRT. képviselői részéről.

Amennyiben lehetséges az önkormányzati beruházásokba bevonjuk a helyi vállalkozásokat, a nehéz anyagi helyzet ellenére sem vetődött fel az iparűzési adó emelése, továbbra is a nettó árbevétel 1,6 %-a.

Törekszünk mindenkivel a kölcsönös előnyökön nyugvó, megbízható partneri kapcsolatok kialakítására.

A civil szervezetekre, mint a közösségfejlesztés alapköveire tekintünk. Rendezvényeikkel színesítik a város életét, közöségi munkájukkal hozzájárulnak a kedvezőbb településkép kialakításához. Támogatjuk tevékenységeiket, segítjük őket a pályázatok elkészítésében, megvalósításában. Számítunk rájuk a lakosság mozgósításában, elérésében. Segítjük rendezvényeiket a szükséges eszközök, anyagok biztosításával. A polgárőregyesület és a tűzoltóegyesület különösen fontos szerepet lát el a vagyonvédelmi szempontok miatt.

Fontos lenne fiatalok bevonása az egyesületek munkájába.

Kiváló kapcsolatot és együttműködést alakítottam ki Páli Zoltán plébános úrral, egymás eseményeit kölcsönösen támogatjuk. Általa gazdagodott a helyi hitélet, újra aktívvá vált az egyházközség. Ismét vannak szentmisék a Borosán-völgyben.

A lakosság felé is erre törekedtem, igyekeztem bizalmi kapcsolatot kiépíteni. A problémáikat akár az utcán vagy a hivatali helyiségben is meghallgatom, és próbálok segíteni. A lakosság rendszeres tájékoztatása a Zalalövő és Környéke havilapon, a helyi TV-n, közösségi oldalon és a megyei napilapon keresztül történik.

Szívesen fogadom a kritikai észrevételeket, sohasem sértődtem meg emiatt, legfontosabbnak tartom, hogy nyugalom és kiszámíthatóság legyen a városban.. Csak városunk lakosságával együtt, közösen tudjuk elérni, hogy rendezett kisváros képet nyújtson településünk.

Köszönöm mindenki együttműködését, munkáját, aki ebben tevőlegesen is részt vesz.

Gyarmati Antal
polgármester

 

Ezúton szeretném ismételten tájékoztatni a lakosságot arról, hogy a Borostyán-tó üdülőterületével kapcsolatban önkormányzatunk semmilyen szerződést nem kötött sem befektetővel, sem kivitelezővel, önkormányzati ingatlan értékesítésére, megterhelésére nem került sor. A híresztelésekkel érintett ingatlanok (199/32 hrsz., 199/38 hrsz.) ingatlanjogi helyzete, tulajdoni lapja megtekinthető, a www.magyarorszag.hu oldalon bárki számára elérhető. Az 1997-től a Zalaquelle Kft. – melynek többségi tulajdonosa dr. Jakab Béla és családja, az önkormányzat mindössze 10 % tulajdonrésszel bír - birtokában lévő termálkutak továbbra is a kft. tulajdonát képezik (0211/4, 1193/2, 0126/5 hrsz.).

Gyarmati Antal
polgármester