Önkormányzati hírek – Zalalövő 2023.03.

Zalalövő Város Önkormányzatának elmúlt időszakban történt döntéseiről, az önkormányzat munkájáról kívánom tájékoztatni Zalalövő Város lakosságát.

A testület fontosabb döntései:

A Képviselő-testület a márciusi rendes ülésén tárgyalta a következő energiaévekre vonatkozó gázenergia közbeszerzési eljárás lefolytatását, melyet ezúton is csoportosan indít, több önkormányzattal közösen, a minél előnyösebb energiaárak elérése érdekében.

A testület elfogadta az intézmények, a közös hivatal, és az önkormányzat költségvetését. A februári testületi ülés időpontjában még nem ismert kiegészítő támogatások időközben ismertté váltak.

Az óvoda vonatkozásában a támogatásnak köszönhetően a társult önkormányzatok hozzájárulása nélkül lehetett elfogadni a költségvetést a társulási tanácsnak.

A Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal több, mint 5 millió forint kiegészítő támogatásban részesül, így az önkormányzat hozzájárulása a korábbi 40 millióról 35 millióra csökken.

A testület a februári előterjesztésben szereplő felújítási és beruházási célokon nem változtatott, melyeket előző lapszámunkban már közöltünk.

A közgyűlés végül tartalék nélkül elfogadta a város költségvetését, melynek végrehajtása szigorú takarékosságot követel.

Tervezésre került 3 millió forintos céljellegű támogatási keret, melyre a civil szervezetek 2023. április 20-ig nyújthatnak be pályázatot.

A testület megtárgyalta és elfogadta a Salla Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi beszámolóit, elfogadta ez évi munkaterveiket, szolgáltatási terveiket. Napirend keretében ismertette Lukács Andrea a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatónője a Város Napja programtervezetet, mely megvalósítása csak szponzorok támogatásával valósítható meg és véglegesíthető.

Támogatást nyert a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének kérése, mely arra irányul, hogy a Göcsej-Zala Leader Egyesület pályázati felhívására támogatási kérelmet kíván benyújtani a zalalövői 199/35 helyrajzi számú földrészletre, mely a Borostyán-tó strandterülete. A projekt megvalósulásával a strand közelében a szolgáltatások színvonala tovább fejlődik.

A O.K. Forest Bt. kérelmet nyújtott be a  temető kaszálásokra vonatkozó szerződés módosítás tárgyában. A cég által végzett tevékenység közterületeink, így elsősorban temetőink zöldfelületének gondozása. A kérelemben felsorolt költségtételek – minimálbér, üzemanyag - emelkedése miatt kért 15 %-os díjemelést, melyet a testület elfogadott.

A gyermekétkeztetés biztosítása már a korábbi években is veszteséget jelentett az Önkormányzat és a „Borosán-völgy” Nonprofit Kft. számára. Ez a hiány az elmúlt évben tovább növekedett az infláció, az energia és az élelmiszer árak nagy mértékű emelkedése miatt. A „Borosán-völgy” Nonprofit Kft. javaslatot tett a nyersanyagnorma és a térítési díjak változtatására.

A javaslat alapján a térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak 2023. április 1-jétől:

Ellátási forma

Intézményi térítési díj ÁFA-val növelt napi összege

bölcsődei gyermekétkeztetés

619 Ft/fő

óvodai gyermekétkeztetés

619 Ft/fő

általános iskolai napközi 3x

722 Ft/fő

általános iskolai ebéd

466 Ft/fő

általános iskola ebéd + tízórai

611 Ft/fő

szünidei gyermekétkeztetés

922 Ft/fő

vendégétkezés

1329 Ft/fő

 

A napirendek között szerepelt még a Salla Művelődési Központ és Könyvtár felújítása folytán szükségessé váló klímák le- és felszerelésére vonatkozó ajánlat elfogadása, mely a támogatáson felül 629 ezer forint költséget jelent az intézménynek.

A testület döntött a közbeszerzési eljárás keretében elfogadott ajánlat alapján a művelődési központ felújításához szükséges önerő biztosításáról: a beruházás bruttó összege: 100.782. 983.- Ft, a pályázati támogatás összege: 89.995.016.- Ft, az önerő összege 10.787.967,- Ft.

A csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására irányuló projektünk tervszerűen halad, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár nyílászáróinak cseréje megtörtént, a homlokzatszigetelés munkálatai zajlanak.

Kérem, javaslataikkal, véleményükkel továbbra is keressenek személyesen, vagy elérhetőségeimen.

Gyarmati Antal
polgármester

A Tőzike utcában is készül a csapadékvíz-elvezető vápa, melyet a közlekedők útként hasnálhatnak.

A Petőfi ésa Táncsics utcák között, a Rendőrőrsépülete mellet az árok elkészült.

A nyílászárók cseréjét követően a homlokzatszigeteléssel folytatódik a Salla MKK felújítása