Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.11.30., csütörtök - András, Andor

Pályázati felhívás településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:      határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                                                                  (6 hónap próbaidő kikötésével)

Foglalkoztatás jellege:                                 teljes munkaidő

Munkavégzés helye:                                   8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.                                   32. Település-, terület – és vidékfejlesztési, település – üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, ellátandó feladatok:

Városüzemeltetési-, műszaki feladatok ellátása, szerződések és műszaki költségvetések előkészítése. Városüzemeltetéssel kapcsolatos képviselő testületi előterjesztések előkészítése. Közműhálózattal, közvilágítással, településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. Önkormányzati tulajdonú épületek vonatkozásában beruházási, felújítási, karbantartási feladatok műszaki meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás előkészítése. Szakhatósági állásfoglalások előkészítése, önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokban döntés-előkészítés. Pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Egyetem, főiskola: 29/2012. (III.7) Korm.rendelet 1.mellékletének 32.pontja alapján: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés., vagy műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • Önálló, pontos, megbízható, precíz munkavégzés,
 • Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás, rugalmasság,
 • Magas szintű konfliktus- és stressztűrő képesség.
 • Megbízhatóság

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • Önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga-, szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, azokat a pályázati eljárásban részvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. § (2)-(5) bekezdése-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:            2021. november 12.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:   3014 /2021. valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Próbaidő 6 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje:             2021. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ildikó jegyző nyújt, a +36/92/571-032 telefonszámon.

Zalalövő, 2021. október 22.

                                                                                                       Kovács Ildikó

 jegyző