Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.05.26., vasárnap - Fülöp, Evelin

Szociális tűzifa támogatás - 2020

HIRDETMÉNY

Szociális tűzifa támogatás

Zalalövő Város Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 2.286.000,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, melyhez 152.400 Ft önerőt, továbbá a fa kitermelési helyétől az elosztás helyére történő beszállítás, valamint a támogatottakhoz való eljuttatás költségét kell biztosítania. A támogatás és az önerő ténylegesen 137 m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

A 2020. november 2-ig beérkezett kérelmek elbírálása megtörtént, a 105 igénylőből 92 fő kapott támogatást, melyet már ki is szállítottunk részükre. Korlátozott mennyiségben még rendelkezésre áll tűzifa, melyre támogatási kérelmet lehet benyújtani. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális tűzifa iránti kérelmek

II. ütemben 2021. január 15-ig (péntek)

nyújthatók be a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (Zalalövő, Szabadság tér 1.) portáján.

Az erre a célra rendszeresített nyomtatvány fenti időponttól vehető át a hivatal portáján, illetve letölthető a http://www.zalalovo.hu/aktualis/szocialis-tuzifa-tamogatas-2020  weboldalról. Igény esetén annak kitöltésében segítséget nyújtunk a nyomtatvány átvételekor. A kérelemhez csatolni kell az alább felsorolt ellátásokat megállapító határozatot, illetve a kérelmező lakcímén élők jövedelemigazolásait (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.).

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) rendszeres települési támogatásra jogosult, azzal, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.

Amennyiben a fentieknek megfelelő kérelmezők igényének kielégítése után még rendelkezésre áll tűzifa, az az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő személy részére ítélhető oda:

  • olyan 65 év feletti, egyedül élő személy, aki megromlott egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt tüzelőjének beszerzésére nem képes;
  • olyan három vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
  • a kulturális és népjóléti bizottság tudomása alapján a kérelmező – saját vagy családtagjai megromlott egészségi állapota, nehéz anyagi és szociális helyzete alapján – a támogatásra rászorul.

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa, egyszeri alkalommal.

A támogatási kérelmeket Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

Zalalövő, 2020. december 15.

Gyarmati Antal
polgármester

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairólPDF dokumentum  Szociális célú tűzifa kérelem