Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Szociális Tűzifa Támogatás

Hirdetmény

Szociális tűzifa támogatás

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális tűzifa iránti kérelmek

2019. szeptember 9-től

nyújthatók be Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (Zalalövő, Szabadság tér 1.) földszint 7. számú irodájában.

Az erre a célra rendszeresített nyomtatvány fenti időponttól vehető át a hivatal portáján, de igény esetén annak kitöltésében az ügyintéző segítséget nyújt.

A kérelemhez csatolni kell az alább felsorolt ellátásokat megállapító határozatot, illetve a kérelmező lakcímén élők jövedelemigazolásait (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.).

 

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres  szociális segély),

b) időskorúak járadékára,

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, azzal, hogy

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvez.

Amennyiben a fentieknek megfelelő kérelmezők igényének kielégítése után még rendelkezésre áll tűzifa, az az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő személy részére ítélhető oda:

  • olyan 65 év feletti, egyedül élő személy, aki megromlott egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt tüzelőjének beszerzésére nem képes;
  • olyan három vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

 

A támogatási kérelmeket Zalalövő Város Önkormányzatának Kulturális és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

 

Zalalövő, 2019. szeptember 5.

 

 

Pintér Antal

polgármester